OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Chystá se sympozium

Tradice českého ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška

Autor: luk

MILETÍN/HRONOV: V rámci 80. ročníku festivalu Jiráskův Hronov se bude 1. a 2. srpna 2010 konat Sympozium, které komplexně pojme amatérské divadlo v českých zemích. V řadě referátů a vystoupení teatrologů, odborných pracovníků i praktiků z řad členů současných souborů nebo jejich organizátorů bude sympozium bilancovat a hodnotit úsilí dokumentovat amatérské divadelní aktivity, prezentovat výsledky této činnosti a konfrontovat je s potřebami současného amatérského divadla.

Sympozium pořádá Muzeum českého amatérského divadla Miletín ve spolupráci s NIPOS.

Akci podpořily: Ministerstvo kultury ČR a další subjekty.

P R O G R A M
Miletín, neděle 1. 8. 2010

11 hod. Zahájení Sympozia 14 hod. Komentovaná prohlídka muzea 15 hod. Jednání sympozia 16,30 hod. Odjezd do Hronova

Hronov, pondělí 2. 8. 2010

9 – 13 hod. Jednání sympozia 14 – 16 hod. Jednání sympozia

neděle – čtvrtek 1.– 5. 8. 2010 Besedy v seminářích Jiráskova Hronova na téma sympozia

neděle 1. 8. 2010 Celodenní zájezd účastníků Jiráskova Hronova do Miletína

středa 4. 8. 2010 9 – 13 hod. Zájezd účastníků Jiráskova Hronova do Miletína

V průběhu týdne dle individuálních dojednání: Návštěvy souborů a zahraničních hostů spojené s besedami v Muzeu v Miletíně

Prezentace Databáze českého amatérského divadla, Muzea, souborů aj. v informačním středisku Jiráskova Hronova

Jednání sympozia bude zachyceno v publikaci

Programové bloky

Sympozium zahájí svými projevy Doc. Milan Uhde a Prof. Mgr. František Laurin

Problematika výzkumu dějin divadla, sbírkotvorné činnosti a divadelních expozic

Muzeum českého amatérského divadla – ideály, mýty, realita
MgA. Jiří Valenta, autor projektu muzea v Miletíně

Neprofesionální divadelní aktivity ve sbírkovém fondu profesionálního divadelního pracoviště
Mgr. Sylva Pracná, vedoucí divadelního odd. Slezského zemského muzea v Opavě

K metodologickým otázkám dalšího výzkumu dějin ochotnického divadla na Moravě a ve Slezsku
Doc. PhDr. Jiří Štefanides, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Inspirace historií

Barokní divadlo jako předmět výzkumu i jako inspirace
Doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc., Kabinet barokních studií, hudební katedra Univerzity Hradec Králové

Spojení divadla a studia na Pedagogické fakultě v Praze
Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D., Akademie věd ČR, Filozofický ústav, pedagog Pedagogické fakulty UK

Uchování kulturního dědictví divadla

Databáze českého amatérského divadla jako LEXIKON.
PhDr. Vítězslava Šrámková, vedoucí projektu Dějiny českého amatérského divadla

Časopis Amatérská scéna jako zrcadlo a paměť amatérského divadla, ale také jeho organizátor a vzdělavatel
PhDr. Milan Strotzer, vedoucí redaktor časopisu Amatérská scéna, NIPOS – Artama

Revolta proti tradici

Dramatická výchova v kontextu českého amatérského divadla v posledních dvaceti letech
Mgr. Roman Černík, ateliér dramatické výchovy při katedře pedagogiky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Divadlo jako setkání a proměny divadelního prostoru

Doc.Tatjana Lazorčáková, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Reflexe současného neprofesionálního divadla v rámci výuky ateliéru Divadlo a výchova DIFA JAMU
Eva Brhelová, Ateliér Divadlo a výchova, Divadelní fakulta JAMU v Brně

Romské etnické divadlo
Mgr. Julie Kočí, doktorandka na katedře divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Východiska a možnosti scénografie v amatérském divadle
Mgr. Petr Kolínský, scénograf

Řekni mi, co čteš, povím ti, kdo jsi…. aneb Poslechnu si tvoji mluvu, řeknu ti, kdo jsi
Doc. Mgr. Václav Martinec, Ateliér herectví Václava Martince

Ochotníci a společnost Divadelní spolky v současné občanské společnosti
Mgr. Alexandr Gregar, předseda Volného sdružení východočeských divadelníků

Pokus o srovnání současného českého amatérského divadla s divadlem v Evropě
Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS

Divadelní tradice města Hronova, působení Divadelní souboru Mistra Aloise Jiráska v letech 1948–1989 a situace amatérského divadla v Hronově po roce 1989
Mgr. Adéla Doudová, absolventka oboru Teorie a dějin dramatických umění na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého v Olomouci

Co nám vzkazuje mládí
Mgr. Kateřina Doležalová, NIPOS

Závěr: Tradice ochotnického divadla a amatérské divadlo dnes
Prof. PhDr. Jan Císař, CSc.

Organizačně zajišťují:

Průvodcovské služby v Muzeu
Mgr. Miloslav Hýbner 737 308 469 muzeummiletin@seznam.cz
Milan Lánský 739 461 994 muzeummiletin@seznam.cz
Program sympozia
MgA. Jiří Valenta 728 305 839 jiri-valenta@volny.cz
Besedy v seminářích, vydání publikace
Mgr. Kateřina Doležalová 732 939 186 dolezalova@nipos-mk.cz
Finance, vstupenky, noclehy, doprava, PC prezentace
Mgr. Jiří Němec 777 248 710 nemec@nipos-mk.cz
Provoz informačního pultu
Ing. Tomáš Hájek 736 179 277 muzeummiletin@seznam.cz

Případné objednávky vstupenek a noclehů pro dosud nepřihlášené účastníky sympozia vyřizuje individuálně Kulturní a informační středisko Hronov, tel: 491 483 314, kis@mestohronov.cz.

 
Děkujeme za vaší návštěvu