OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Dobrá rada nad zlato

Zdravíme všechny ochotníky z kanceláře MAS Aktivios a  připomínáme, že je otevřený grant  Plzeňského kraje na podporu spolkové činnosti.

Program je určen určen na:  podporu spolkové prezentační činnosti v tematických okruzích sport a tělovýchova, kultura, rybářství a myslivost, činnost hasičů (např. zajištění prezentační činnosti na vystoupeních, soutěžích a dalších akcích, tvorbu propagačních předmětů a tištěných materiálů souvisejících s účelem dotace, nákup dresů, kostýmů, zajištění dopravy na prezentační akce. Elektronický formulář žádosti je možné získat: na portále Plzeňského kraje. Žadateli mohou být:  neziskové organizace kromě nadací a nadačních fondů, tj. spolky, kluby, společnosti, zájmová sdružení právnických osob, svazy, unie, hnutí a jiná občanská sdružení. Dotace je určena pouze žadatelům se sídlem v Plzeňském kraji. Žádost je možné podávat do: termín pro podání žádostí je průběžný. Žádosti budou přijímány od ledna 2011 a dále v průběhu celého roku, nejpozději však do konce září roku 2011. Výše dotace : Minimální výše 10 tis. Kč , maximální výše je 50 tis. Kč. Další informace naleznete na 

 http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?itm=40593 V případě dalších dotazů prosím volejte buď na přímo na kraj nebo do kanceláře OS Aktivios na tel. 376 382 312, e-mail: info@mas-aktivios.cz celou kancelář  OS Aktivios  přeje pěkný den  Hana Bouchnerová, manažer. Za

 
Děkujeme za vaší návštěvu