OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

HARMONOGRAM PŘEŠTICKÉ AKTOVKY

H a r m o n o g r a m
zpč oblastní výběrové přehlídky jednoaktových her Přeštická aktovka 2011.

Sobota 2.dubna 2011
09,30 – 10.00        Příprava prvního představení DS M+M Hranice
10,00 -  10,45        Zahájení přehlídky
            První soutěžní představení
            Divadelní soubor M+M Hranice
            Vratislav Mikan: Perníková Chaloupka aneb Popletená pohádka
            Režie Vratislav Mikan
          
10,45 – 11,00       Úklid jeviště, porada odporné poroty.
11,30 - 12,30        Seminární hodnocení inscenace – M+M Hranice
13,30 - 14,00        Příprava druhého soutěžního představení Úhlavan Přeštice
14,00 – 14,20        Druhé soutěžní představení
            Divadelní spolek Úhlavan Přeštice při KKC Přeštice
            Jan Neruda: S t a r á    h r a
            Režie Ludvík Pouza a Michal Uhlík
           
14,20 – 14,30        Úklid scény, porada odborné poroty
14,30 -  15,00        Příprava třetího soutěžního představení DS RYNEK Újezd u Plánice
15,00 -  15,40        Třetí soutěžní představení
            Divadelní spolek RYNEK Újezd u Plánice
            Vladimír Kábrt: M a n ž e l s t v í   n a r u b y
            Režie Vladimír Kábrt
           
15,40 – 16,00        Úklid scény, porada odborné poroty
16,00 -  17,00        Seminární  hodnocení inscenace Úhlavan Přeštice a RYNEK Újezd
17,00 – 17,30        Vyhodnocení a závěr přehlídky
17,30 -  19,00        Příprava hostujícího souboru DS D 3 Karlovy Vary
19,00 -  20,25        Nesoutěžní inspirativní představení
            Divadelní studio D 3, Karlovy Vary
            Carlo Goldoni: T r e p e r e n d y
            Režie Anna Ratajská
         
20,30 – 21,00        Úklid scény.

Harmonogram sestavila programová rada oblastní přehlídky ve složení Vlastimil Ondráček, místopředseda zpč SČDO, Hana Šiková, tajemnice zpč SČDO, Martina Míšková, ředitelka KKC Přeštice dne 1.února 2011.
Odborná porota bude pracovat ve složení Eva Willigová, Václav Kuneš a Vilém Dubnička.
Odborná porota má právo doporučit inscenaci na národní přehlídku Kaškova Zbraslav, která se koná  ve dnech 26. -  27.11.2011.

V Plzni dne 1.2.2011,                                                                Místopředseda zpč SČDO
                        Vlastimil O n d r á č e k   
 
Děkujeme za vaší návštěvu