OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Horažďovice 2009

P r o t o k o l
průběhu XXVI. zpč oblastní přehlídky činoherního a hudebního divadla v Horažďovicích 2009

Místo konání:             Kulturní dům v Horažďovicích
Datum konání:                 12. – 15.března 2009
Vyhlašovatel:            Zpč Svaz českých divadelních ochotníků Plzeň
Pořadatelé:            Kulturní středisko v Horažďovicích
                Svaz českých divadelních ochotníků, zpč oblastní předsednictvo
                Divadelní studio D 3, občanské sdružení, Karlovy Vary

Odborná porota:        František Hromada, režisér
                Marie Caltová, dramaturg DJKT v Plzni
                Martin Vokoun, režisér
Tajemnice poroty:        Hana Šiková, tajemnice zpč SČDO Plzeň


Průběh a výsledky přehlídky

Čtvrtek 12.3.
19,30             Divadelní soubor TYJÁTR Horažďovice
            Zdeněk Kozák:  Zapeklitá komedie aneb Kdo si brousí nad Paďousy
            Režie: Andrea Kazdová
Pátek 13.3.
19,30             Divadelní studio D 3 Karlovy Vary
            Peter Turrini: Nejbláznivější den
            Režie Anna Ratajská
Sobota 14.3.
10,00             Tyátr Rajdo Mlázovy – inspirativní inscenace
            Jitka a Jakub Doubravovi: Perníková chaloupka
            Režie Jitka a Jakub Doubravovi

13,30             Divadelní spolek Žumbera Plzeň 
            Hektor Hugh Munro: Garden párty jen pro zvané
            Režie Petra Bartičková a Vlastimil Brabec
 
16,30             Studio Divadla Dagmar Karlovy Vary – nesoutěžní inscenace
            Iva Procházková: Soví zpěv
            Režie Hana Franková           
             
19,30             Divadelní soubor Trosky Kraslice
            Alayu Reynaud – Fourton: Rukojmí
            Režie Stanislav Seidl
Neděle 15.3.
10,00              Divadelní spolek Jezírko Plzeň
            Alois Jirásek: Lucerna
            Režie Jaroslav Pára
13,00              Rozborový seminář
15,00            Slavnostní vyhodnocení a závěr přehlídky

Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:

Čestné uznání        Libuši Mužíkové za roli Zubaté panny v inscenaci
                Zd.Kozáka Zapeklitá komedie souboru Tyátr Horažďovice

                Karlu Šťastnému za roli Koziáše v inscenaci
                Zd.Kozáka Zapeklitá komedie souboru Tyátr Horažďovice

                Jiřímu Hniličkovi za roli dona Guzmana v inscenaci
                P.Turriniho Nejbláznivější den Div.studia D3 K.Vary

                Petru Richtrovi za roli Bartola v inscenaci
                P.Turriniho Nejbláznivější den  Div.studia D3 K.Vary

                Věře Česákové za roli paní Cornetové v inscenaci
                H.H.Munroa  Garden párty jen pro zvané souboru Žumbera Plzeň

                Vlastimilu Brabcovi za roli vrchního v inscenaci
                A.Jiráska Lucerna souboru Jezírko Plzeň

                Ivě Malatové za roli Haničky v inscenaci
                A.Jiráska Lucerna souboru Jezírko Plzeň

                Davidovi Chýškovi za roli Kláska v inscenaci
                A.Jiráska Lucerna souboru Jezírko Plzeň


Ceny za herecké výkony    Katce Kaiserové za roli Hraběnky v inscenaci
                P.Turriniho Nejbláznivější den  Div.studia D3 K.Vary

                Andree Jandové za roli Marceliny v inscenaci
                P.Turriniho Nejbláznivější den  Div.studia D3 K.Vary

                Ivaně Malatové za roli Kláskové v inscenaci
                A.Jiráska Lucerna souboru Jezírko Plzeň

                Iloně Černé za roli Hraběnky v inscenaci
                A.Jiráska Lucerna souboru Jezírko Plzeň

                               
Cenu za scénu    Václavu Junkovi im memoriam k inscenaci P.Turriniho Nejbláznivější den souboru  Div.studio  D3 Karlovy Vary

Cenu za režii a návrhy kostýmů   Anně Ratajské  inscenace P.Turriniho Nejbláznivější
                                                         den  Div.studia D3 Karlovy Vary   

Hlavní cenu            Divadelnímu studiu D3 Karlovy Vary za inscenaci P.Turriniho
                                               Nejbláznivější den


Na národní přehlídku DIVADELNÍ DĚČÍN 2009


nominována inscenace    Divadelního studia D3 Karlovy Vary
                Peter Turrini  Nejbláznivější den


Na jednání programové rady Celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla 2009 DD bude tuto zpč oblastní přehlídku zastupovat Martin Vokoun, člen odborné poroty v Horažďovicích 2009.

Zpč oblastní přehlídka se uskutečnila za finanční spoluúčasti MK ČR, Plzeňského kraje
a za podpory Města Horažďovice a dalších sponzorů.


V Horažďovicích dne 17.března 2009.Zpracovala:   Hana Šiková
                      tajemnice zpč. SČDO v Plzni             


Rozdělovník:
Zpč SČDO Plzeň
SČDO Praha
NIPOS ARTAMA Praha
KS Horažďovice
DS D 3 Karlovy Vary
                   
Žádné komentáře
 
Děkujeme za vaší návštěvu