OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Jak dopadla přehlídka v Horšovském Týně

Zpč oblastní přehlídky dětí a mládeže Kandrdásek SČDO a dospělých Pohárek SČDO v monolozích a dialozích se již po desáté uskutečnily v Horšovském Týně dne 13.února 2010.
Do soutěže Kandrdásku došlo celkem13 přihlášek, uskutečnilo se 12 soutěžních vystoupení za účasti 19 interpretů ve věku od 11 do 18 let. V jednotlivých věkových kategoriích byla uděleno 5 prvních míst a dvě druhá místa. Na národní přehlídku v Brandýse nad Labem bylo  vysláno celkem 12 soutěžících. První místa v jednotlivých soutěžních kategoriích patřili Viktorii Kubištové, Vojtěchu Kluhovi a Markétě Kadeřábkové,  Elišce Rojíkové , Markétě Aranaoassyové  a Vojtěchu Palmovi, dále Jakubovi Velíčkovi, Ireně Carkovové a Ireně Červenákové všem z ostrovského souboru HOP-HOP vedeným jejich pedagožkou Lucii Velíškovou. Druhá místa patřila Davidu Všetečkovi, Jiřímu Kubíkovi a Jakubovi Liškovi z téhož souboru a Kateřině Bouškové ze Studia Divadla Dagmar Karlovy Vary za pedagogického vedení Hanou Frankovou. Všichni soutěžící velmi mile překvapili nejen kvalitním výběrem vhodného textu, který podpořil dětskou hravost, ale i svými velmi kvalitními vystoupeními. Pořadatelé poděkovali přítomným pedagožkám zpracujícimi s těmito dětskými „herci“ Lucii Velíškové, Haně Frankové, Daně Žákové a Ireně Konývkové.
    Stejná a možná ještě větší kvalita se objevila v soutěží Pohárku tj. soutěžícími od 16 let. Z došlých 14 přihlášek bylo uvedeno 11 soutěžích a jedno hostující inspirativní vystoupení Hany Frankové a Petra Richtera z Karlových Varů. Pořadatelům bylo líto, že byla v kategorii monologů zaznamenána absence žen. Neobvyklé, proti předcházejícím letů. V této soutěži měla odborná porota ve složení Jiří Hraše, Eva Willigová a Petra Kohutová velice těžký úkol, komu udělit čestná místa a koho vyslat na národní přehlídku do Velké Bystřice u Olomouce. Výběr textů a jejich provedení bylo na velmi vysoké úrovni, dovolím si říci, že to byla nejvyšší umělecká úroveň za celých deset let přehlídky. Ale soutěž je soutěž a tak bylo uděleno první místo v soutěži monologů mladičkému Jakubovi Krejčovi z ostrovského souboru Na poslední chvíli. V dialozích byla udělena dvě první místa Haně Žákové a Janu Večeřovi z Horšovského Týna, Kláře Jílovské a Jakubovi Krejčovi z ostrovského souboru Na poslední chvíli. Druhá místa byla udělena v monolozích Františkovi Hniličkovi z karlovarského souboru Dagmar a v dialozích členům souboru M+M v Hranicích Haně Popové, Michalu Novotnému a Vratislavu Mikanovi. Čestné uznání pak Janu Večeřovi a Michalovi Pivoňkovi z Horšovského Týna. Všech 22 soutěžících si zaslouží pochvalu nejen ve výběru předloh, ale i v uměleckém ztvárnění své předlohy.
    Na zpestření celého soutěžního klání přivedli na jeviště horšovskotýnského divadla znamenité a příjemné vystoupení domácího dětského souboru MKZ z vlastní úpravou Starých pověstí českých za pedagogického vedení manželů Lahodových.
    Vyhlašovatel zpč oblastních soutěžních přehlídek je spokojen s prvním letošním vykročením západočeských divadelních ochotníků a věří, že si odvezou i ocenění z národních přehlídek.
   

V Karlových Vatrech dne 15.února 2010.                Vlastimil Ondráček
Žádné komentáře
 
Děkujeme za vaší návštěvu