OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Jak dopadla přehlídka v Radnicích

P r o t o k o l  

XVIII. zpč. oblastní přehlídky činoherních souborů hrajících pro děti
RADNICKÝ DRÁČEK 2011

Místo konání:               Kulturní dům „U růže“ v Radnicích
Datum konání:             14. – 15.května 2011
Vyhlašovatel:               Zpč. Svaz českých divadelních ochotníků Plzeň
Pořadatelé:                   Spolek divadelních ochotníků v Radnicích
             Svaz českých divadelních ochotníků, zpč. oblastní předsednictvo v Plzni
                                     Divadelní studio D  3, občanské sdružení, Karlovy Vary

Odborná porota:          Jaroslav Kodeš, režisér, Praha
            Vlastimil Ondráček, místopředseda  zpč. oblasti SČDO
            Marie Caltová, dramaturgkyně  DJKT Plzeň
Tajemnice poroty.       Hana Šiková, tajemnice zpč. SČDO

 
Průběh a výsledky přehlídky:

Sobota 14.5.
13,00         Podividlo ažažAš
        Božena Němcová: Perníková chaloupka
             .
15,00        DOS KOMEDIA Rotava
        Václav Beran: O čarodějném kameni
             
16,30         Na poslední chvíli Ostrov
        Irena Brandová: Pohádka u rybníka
        Režie Lucie Veličková
             
Neděle 15.5.
10,00         Divadelní spolek Úhlavan Přeštice při KKC Přeštice       
        Josef  Lada, Jaroslav Preclík: O líném Honzovi

11,30        Hodnotící seminář
             
13,00           Závěr přehlídky a inspirativní představení představení
        Divadélko Kuba Plzeň
        Petr a Dana Mládovi, František Kaska:
        Není drak jako drak


Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:

Čestné uznání:
             
             Aleně Lomnické za herecký výkon v roli Selky v inscenaci Perníková chaloupka
         DS Podividlo ažaž Aš

                      Aleně Boháčové za herecký výkon v roli Kristýnky v inscenaci O čarovném kameni
         DOS Komedia Rotava

                     Aleši Pokornému za herecký výkon v roli v inscenaci O čarovném kameni
         DOS Komedia Rotava

              Kláře Jírovské za herecký výkon v roli Trůdy v inscenaci Pohádky od rybníka                  DS Na poslední chvíli Ostrov
 
             Divadelnímu souboru Podividlo ažaž Aš za kostýmy v inscenaci Perníková  chaloupka


Cena
      
Divadelnímu souboru Na poslední chvíli Ostrov za kolektivní herecký výkon v inscenaci Pohádky od  rybníka


Cenu  J.Vyčichla za režii a scénář
                     
             Lucii Veličkové za inscenaci Pohádky od rybníkaNa národní přehlídku POPELKA RAKOVNÍK 2011

Doporučena  inscenace

                        Divadelního souboru  Na poslední chvíli Ostrov  Pohádky od rybníka
   
             

Na jednání programové rady Národní přehlídky činoherních souborů hrajících pro děti POPELKA 2011

bude  zpč. oblastní přehlídku zastupovat  Jaroslav Kodeš.


Zpč.  oblastní přehlídka se uskutečnila za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR, Plzeňského kraje a Města Radnice.

 

V Plzni dne 16.května 2011.
 
Děkujeme za vaší návštěvu