OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Jak dopadla přehlídka ve Žluticích

P r o t o k o l
o průběhu a výsledcích zpč oblastní přehlídky venkovských divadelních souborů  Žlutické divadelních léto 2010
Místo konání:        Dům kultury ve Žluticích
Datum konání:    4. – 6.června 2010
Vyhlašovatel:        Zpč oblastní předsednictvo SČDO v Plzni
Pořadatelé:        Město Žlutice
            Dům kultury Žlutice
            Divadelní studio D 3 Karlovy Vary
            Svaz českých divadelních ochotníků, zpč oblastní předsednictvo v Plzni

Odborná porota:    Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS Praha,předsedkyně poroty
            Marie Caltová, dramaturgyně DJKT Plzeň
            František Hromada, režisér, Cheb
Tajemnice poroty:      Hana Šiková, tajemnice zpč SČDOPrůběh a výsledky přehlídky:

Pátek 4.června 
19,30 hod.     Hartmanické divadlo TYL, Hartmanice
Antonín Procházka: Vraždy a Něžnosti
   
Sobota 5.června
10,00 hod.    DS Osada Horní Bříza
        Eric-Emannuel Schmitt: Hotel mezi dvěma světy
           
13,00 hod.     Divadelní soubor MKZ Horšovský Týn
        J. Della, G.Sibleyras: Ať žije Bouchon!
           
16,00 hod.    DS Štace Kaznějov
        Oscar Wilde: Strašidlo cantervillské
                        
20,00 hod.    DS Kozina Hostouň
        Jiří Hubač: Dům na nebesích
               
Neděle 6.června 

10,00 hod.    Divadelní soubor M+M Hranice           
        Vratislav Mikan: Čert a kupec Seberád    

11, 15 hod.    Rozborové semináře a závěr přehlídky
   

Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:


Čestná uznání za herecké výkony:
Pavlu Mainzerovi za roli Juliena Portala v inscenaci Hotel mezi dvěma světy  Divadelního souboru Osada Horní Bříza

Milanu Sobotovi za roli Mága Rádžapura v inscenaci Hotel mezi dvěma světy  Divadelního souboru Osada Horní Bříza

Renátě Michálkové za roli Doktora S v inscenaci Hotel mezi dvěma světy  Divadelního souboru Osada Horní BřízaCeny za herecké výkony

Evě Zajícové za roli Marie Martinové v inscenaci Hotel mezi dvěma světy  Divadelního souboru Osada Horní Bříza

Petře Tauerové za roli Odetty v inscenaci Ať žije Bouchon!  Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn

Markétě Šlehoferové za roli Virginie Otisové v inscenaci Strašidlo cantervillské  Divadelního souboru Štace Kaznějov

Vratislavu Mikanovi st. za roli Kupce Seberáda v inscenaci Čert a kupec Seberád Divadelního souboru M + M Hranice

Vratislavu Mikanovi ml. za roli Čerta Poradílka v inscenaci Čert a kupec Seberád Divadelního souboru M + M Hranice

Cena
Divadelnímu souboru Osada Horní Bříza za scénu a kostýmy v  inscenaci Hotel mezi dvěma světy 

Vratislavu Mikanovi st. za scénář a režii  inscenace Čert a kupec Seberád Divadelního souboru M + M Hranice


Na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim 2010 ve Vysokém nad Jizerou
n o m i n o v á n a   

inscenace Hotel mezi dvěma světy  Divadelního souboru Osada Horní Bříza


 d o p o r u č e n a   na 1.místě
inscenace  Čert a kupec Seberád  Divadelního souboru M + M Hranice


d o p o r u č e n a   na 2.místě
inscenace Ať žije Bouchon!  Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn


Zpč oblastní přehlídka se uskutečnila za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR a Karlovarského kraje  a Města Žlutice.

V Plzni dne 8.června 2010
Zpracovala: HanaŠiková
 tajemnice zpč.SČDO


                     
 
Děkujeme za vaší návštěvu