OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Jak dopadla přehlídka ve Žluticích

P r o t o k o l
o průběhu a výsledcích 40.  zpč oblastní přehlídky venkovských divadelních souborů  Žlutické divadelních léto 2011


Místo konání:        Dům kultury ve Žluticích
Datum konání:    3. – 5.června 2011
Vyhlašovatel:        Zpč oblastní předsednictvo SČDO v Plzni
Pořadatelé:        Město Žlutice
            Dům kultury Žlutice
            Divadelní studio D 3 Karlovy Vary
            Svaz českých divadelních ochotníků, zpč oblastní předsednictvo v Plzni

Odborná porota:   
Rudolf  Felzmann, režisér, Děčín, předseda poroty
Marie Caltová, dramaturgyně DJKT Plzeň
František Hromada, režisér, Cheb
Tajemnice poroty:      Hana Šiková, tajemnice zpč SČDO
Průběh a výsledky přehlídky:

Pátek 3.6.
20:00        Jaromír Břehový: ZÁTIŠÍ S LOUTNOU
                   DS Žlutičan Žlutice

Sobota 4. 6.
09:30        Marc Camoletti:  NA SPRÁVNÉ ADRESE
                   Hartmanické ochotnické divadlo TYL Hartmanice

13:00        J. Voskovec, J. Werich:  HLAVA PROTI MIHULI
                   Farní divadelní spolek Plánice

16:30        Pavel Němec:  DOBA KAMENNÁ
                  Divadelní soubor při MKIS Poběžovice

20:00        Georges Feydeau:  LEONA SI POSPÍŠILA
                   Divadelní soubor MKZ Horšovský Týn
         

Neděle 5. 6.
10:00        Alois Jirásek:  LUCERNA
                  Spolek divadelních ochotníků v Radnicích

14:00         Eugen Labiche:  SLAMĚNÝ KLOBOUK 
                   Divadelní soubor J. K. TYL Mýto

17.30 Závěrečné vyhodnocení  přehlídky

Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:


Čestná uznání za herecké výkony:

Věře Krejzové za roli Kači v inscenaci Zátiší s loutnou  Divadelního souboru Žlutičan Žlutice

Janě Novákové za roli Jacqueilne v inscenaci Na správné adrese Hartmanického ochotnického divadla Tyl

Janě Kovandové za roli paní Datimové v inscenaci Hlava proti Mihuli Farního divadelního spolku Plánice

Haně Teplé za roli Náčelníkové v inscenaci Doba kamenná Divadelního souboru při MKIS Poběžovice

Markétě Martínkové za roli Velké v inscenaci Doba kamenná Divadelního souboru při MKIS Poběžovice

Haně Sládkové za roli Mladé kněžny v inscenaci Lucerna Spolku divadelních ochotníků v Radnicích

Jiřímu Lenkovi za roli Felixe v inscenaci Slaměný klobouk Divadelního souboru J.K.Tyl MýtoCeny za herecké výkony

Ivaně Bradáčové za roli Zoji v inscenaci Zátiší s loutnou  Divadelního souboru Žlutičan Žlutice

Janě Konopíkové za roli Olgy v inscenaci Zátiší s loutnou  Divadelního souboru Žlutičan Žlutice

Jiřině Koplerové za roli Niny v inscenaci Zátiší s loutnou  Divadelního souboru Žlutičan Žlutice

Jaroslavu Vojtovi za roli Exekutora v inscenaci Zátiší s loutnou  Divadelního souboru Žlutičan Žlutice

Josefu Ládovi za roli Spartaka v inscenaci Na správné adrese Hartmanického ochotnického divadla Tyl

Michalu Pivoňkovi za roli Juliana Toudouxe v inscenaci Leona si pospíšila Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn

Andree Dufkové za roli Leony v inscenaci Leona si pospíšila Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn

Vlastě Langové za roli paní Virtuelové v inscenaci Leona si pospíšila Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn

René Kellerovi za roli Vrchního v inscenaci Lucerna Spolku divadelních ochotníků v Radnicích

Cena

Jaromíru Břehovému za autorský přínos v inscenaci Zátiší s loutnou  Divadelního souboru Žlutičan Žlutice

Václavu Kunešovi a Haně Žákové za režii inscenace Leona si pospíšila Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn


Cena  SČDO

Milanu Krocovi za dramaturgickou úpravu textu Lucerna Spolku divadelních ochotníků v RadnicíchNa národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim 2011 ve Vysokém nad Jizerou

n o m i n o v á n a   

inscenace Zátiší s loutnou  Divadelního souboru Žlutičan Žlutice


 d o p o r u č e n a  

inscenace Leona si pospíšila Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn
Zpč oblastní přehlídka se uskutečnila za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR, Karlovarského kraje  a Města Žlutice.V Plzni dne 6.června 2011Zpracovala: Hana Šiková
                    tajemnice zpč.SČDO
                 
 
Děkujeme za vaší návštěvu