OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Jiráskův Hronov vyznamenalo UNESCO


Autor: Ludmila Kučerová, MÍSTNÍ KULTURA

UNESCO vyhlásilo letošní rok Mezinárodním rokem sbližování kultur. Pod jeho hlavičkou proběhne řada akcí a originálních projektů dokládajících pozitiva kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu. UNESCO mezi ně zařadilo také 80. ročník festivalu Jiráskův Hronov, jehož pořádatelem je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Na to, co to pro festival znamená, nám odpověděl jeho programový ředitel Milan Strotzer.

80. Jiráskův Hronov (29. 7. – 7. 8. 2010) je pro rok 2010 koncipován jako festival mezinárodní, konkrétně VI. Festival evropského amatérského divadla Středoevropské sekce AITA/IATA, a současně jako celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla ČR, jako nesoutěžní přehlídka otevřená všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám. Jeho základní premisou je umožnění vzájemné mezinárodní a mezidruhové inspirace a setkání amatérských divadelníků i různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění.

V rámci festivalu budou uskutečněny tematické semináře a dílny věnované nejrůznějším divadelním disciplínám. Organizátoři jich připravují celkem patnáct. Jde o vzdělávací příležitosti v uzavřených seminárních kolektivech vedených předními tuzemskými i zahraničními divadelními odborníky po dobu celého festivalu, tj. po devět dní. Některé z nich budou vedeny v angličtině, čímž se otevírá možnost pro účastníky z jiných zemí. Vedle toho každodenně proběhnou nejrůznější diskuzní fóra a disputace: tzv. Problémový club, diskuzní klub, diskuzní fórum pro zahraniční účastníky (v angličtině), rozborový seminář k představením hlavního programu, odborné reflexe inscenací a další příležitosti k setkání divadelníků ať vzdělávacího či společenského charakteru.

Mezi nimi je třeba zmínit především sympozium Tradice českého ochotnického divadla a amatérského divadla dneška (2. 8.) a Generální shromáždění Středoevropské sekce AITA/IATA (7. 8.). Zařazení Jiráskova Hronova mezi vybrané akce Mezinárodního roku sbližování kultur, který vyhlásilo UNESCO, znamená pro festival možnost rozšíření podílu zahraničních souborů v hlavním programu a seminaristů ve vzdělávací části JH, a tím umožnění setkání amatérských divadelníků z různých zemí, prezentace a konfrontace výsledků jejich práce. Současně tím festival ztvrzuje své programové zaměření a usilí být kontinuální platformou umožňující co nejširší a nejrozmanitější příležitosti ke kultivaci amatérského divadla a inspiraci jeho tvůrců. Programově se o to snaží již celých dvacet let. Zdá se, že úspěšně. Více http://www.nipos-mk.cz/?…

 
Děkujeme za vaší návštěvu