OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

K čemu vlastně je členství ve Svazu českých divadelních ochotníků!

Zamyšlení nad otázkou, k čemu je mi vlastně členství ve Svazu českých divadelních ochotníků – touto otázkou se asi před dvěma lety zabýval Pavel Panenka, člen předsednictva SČDO. K jakému závěru došel, by Vás každého mohlo jistě zajímat a říci si, proč ještě já  nejsem jeho členem.
SČDO je významným činitelem zejména v organizaci divadelních soutěží a přehlídek, stejně jako vzdělávání. Nebýt například trvalého působení v některých druzích divadla, jevištní tvorba na tomto poli by v České republice hodně ztratila, některá by pravděpodobně téměř zanikla. Týká se to krátkých jevištních tvarů jako monolog a dialog, divadlo jednoho herce, ale i jednoaktovek. Utrpěla by rovněž dramatická tvorba na českém venkově.
    Svaz v těchto oblastech divadelní tvorby vyhlašuje pět národních přehlídek: KANDRDÁSEK (monology a dialogy pro děti a mládež), POHÁREK (monology a dialogy pro soutěžící od 16 let), DIVADLO JEDNOHO HERCE (bienále), JEDNOAKTOVKA (spolu s  Amatérskou divadelní asociací) a KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM (pro venkovské soubory). Každá z nich má systém regionálních  (oblastních) přehlídek, přes které se na národní přehlídku  postupuje, a v komplexu zmnožuje, kultivuje a informuje ochotnické hnutí. V současné době připravuje Svaz půdu pro v ochotnickém hnutí chybějící tvorbu „scénického čtení“. Tato tvorba dává možnost uvádět texty, o kterých interpreti vědí, že nemají šanci dostat se na jejich domovské jeviště. Ať už z jakýchkoliv důvodů. A přitom je tato tvorba na profesionálních jevištích velmi frekventovaná.
    Působení Svazu má i mnohé další stránky. Ať už jde o veřejnou správu, která se o amatérské divadelnictví stará,  podíl na řadě ostatních přehlídek, soutěžích či vzdělávacích akcích jiných pořadatelů, oceňování významných divadelních tvůrců, pedagogů a organizátorů, publikování ochotnické historie, nebo spolupráci s dalšími ochotnickými sdruženími.
    V dnešní době není možné  si myslet, že se něco uspořádá, proběhne a vyhodnotí samo, jaksi ze setrvačnosti. Každý počin vyžaduje dlouhodobé úsilí svých patronů, kteří s pomocí dalších lidí a institucí všechno zajistí.
    Svaz má své zástupce  ve vrcholových orgánech ministerstva kultury ČR,  ARTAMA  Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu v Praze,  mezinárodního amatérského hnutí AITA, spolupracuje s tvůrci publikací o amatérském divadle, s Muzeem českého amatérského divadla v Miletíně.
    A domníváte se, že je to málo důvodů rozšířit řady Svazu a svým členstvím pomoci v této obětavé a tolik potřebné dobrovolné práci? A buďte přesvědčeni, že pomůžete. Vždyť jen v roce 2009 přesáhly  náklady na západočeské oblastní přehlídky  Kč 300.000,-.  Svaz na těchto akcích úzce spolupracuje s místními pořadateli, kteří přináší další potřebné finanční prostředky, ale hlavně vytváří příjemná prostředí ve svých kulturních zařízeních.
    Členem Svazu se může stát každý občan ČR starší 15 let a to jako individuelní člen nebo člen kolektivu tj. souboru. Přihlášky možno zasílat na adresu hospodářky zpč oblastního předsednictva SČDO: Milada Drápalová, 320 03 Plzeň, Mandlová 19. Členský příspěvek se platí jednou ročně  a to individuelní členové Kč 100,-, důchodci a studenti Kč 50,- a jednou pro vždy zápisné Kč 10,-. S kolektivními členy (soubory) může oblastní předsednictvo uzavřít dohodu o kolektivním členství, kde je částka  příspěvku sjednaná. Zpravidla u kolektivu do 10 členů to bývá Kč 80,-, důchodci a studenti Kč 40,-; při počtu nad 10 členů je sjednaná částka nejméně Kč 1.000,- za rok za celý kolektiv. Individuelní i kolektivní členové mají podle Stanov SČDO stejná práva i povinnosti.
    Očekáváme, že se zapojíte do zájmové organizace divadelních ochotníků a pomůžete svým členstvím organizovat soutěže a akce zaměřené na aktivní činnost divadelní.
            Vlastimil Ondráček
   

                           
Žádné komentáře
 
Děkujeme za vaší návštěvu