OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Karlovarské Déčko již padesátileté.

 Letos v listopadu si připomenul nejdéle pracující divadelní kolektiv v Karlových Varech  známý karlovarský amatérský soubor již padesát let své existence. Živnou půdu českého ochotnického divadla lze najít již v roce 1881, kdy dne 1.8. v Poštovním dvoře se uskutečnila myšlenka českých lázeňských hostů založit tzv. Slovanskou besedu, kterou schválilo c.k. pražské místodržitelství  výnosem z 29.12.1881. Středisko Slovanské besedy sídlilo v té době  v domě SLAVIA Na Vyhlídce čp. 484/22, který dnes již neexistuje.

Počátky českého ochotnického divadla v Karlových Varech můžeme ale datovat do období kolem roku 1920. Česká menšina byla hlavním organizátorem a zřizovatelem dramatického odboru při tělocvičné jednotě, o kterou se opíralo první karlovarské ochotnické divadlo. Hlavním centrem byla Slovanská beseda se sídlem  v Jaltské ulici čp. 1107/14.

Ani nacistická okupace, třebaže podstatně narušila práci ochotníků, nedokázala umlčet český jazyk na jevišti. Hrstka nadšenců, většinou totálně nasazených na práci v Karlových Varech, stmelila amatérské nadšence a ti studovali za těžkých podmínek české hry.

V polovině června 1945 – po osvobození – se tito lidé iniciativně chopili organizátorské práce a založili Jednotný výbor divadelních ochotníků, do jehož čela zvolili Josefa Mareta a jednatelem pokladníka ČSD Františka Břicháčka. Jeho členové se scházeli a zkoušeli v hotelu POŠTA v prostoru dnešního Thermalu – také  již zbourán.

Není divu, že z této dlouholeté ochotnické činnosti byl založen v listopadu 1961 Divadelní soubor D 3, u jehož kolébky stál zakládající trojlístek Miloš Honsa, Marie Honsová a Arnošt Kasal. A tento divadelní kolektiv žije nepřetržitě již padesát let. V jeho čele se vystřídali amatérské osobnosti Marie Honsová, Vlastimil Ondráček, Jiří Hlávka, Anna Ratajská a Petra Kohutová, v současné době ho vede  Ing. Martin Cirkl.

Soubor v průběhu let změnil svůj název „Divadelní studio D 3 Karlovy Vary“ a v roce 1992 se stal občanským sdružením.

Divadelní kolektiv uvedl za těch padesát let 135 premiér. V současné době má 27 členů, z toho vedoucího souboru, uměleckou vedoucí, dramaturgyni, tři režiséry, výtvarníka a hospodáře.

Při příležitosti oslav padesáti let uvedl soubor Píseň o Viktorce, jak ji přebásnil Jaroslav Seifert a sehrálo Déčko léta Páně 1962 jako svoji první premiéru a Píseň o Viktorce, jak ji složila Bára žernovská a zapsala Božena Němcová.  Slavnostní premiéra a oslava se uskutečnila  v pátek 25.listopadu 2011 v Divadle Husovka. Oslava dala příležitost k setkání současných a bývalých členů souboru i po několika desítkách let.  Velice příjemné setkání!

                                   Vlastimil Ondráček

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Děkujeme za vaší návštěvu