OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Platforma 11+

Divadlo Alfa chystá tvůrčí divadelní dílnu pro mládež

Divadlo Alfa začne od ledna 2010 pořádat pravidelné tvůrčí dílny pro mládež od 11 do 15 let v rámci mezinárodního divadelního projektu evropského rozsahu Platforma 11+, který je zaměřen na dospívající mladé lidi a do nějž byla Alfa přizvána jako jediné české divadlo.
Na základě konkurzu bude vybrána maximálně patnáctičlenná skupina žáků a studentů, kteří se od ledna začnou scházet každý čtvrtek odpoledne v klubu Divadla Alfa, kde se budou pod vedením profesionálních umělců a odborných lektorů aktivně seznamovat s procesem divadelní tvorby.

Konkurz
Konkurz pro žáky a studenty ve věku od 11 do 15 let se koná 15. prosince od 17,00 hodin v klubu Divadla Alfa.
„Účastníci dílny budou mít jedinečnou možnost zažít na vlastní kůži, co divadelní tvorba obnáší: od nápadu a tvůrčího psaní, dramatických her, improvizovaných etud, přes poznávání nejrůznějších inscenačních prostředků, kterými je možné vyjádřit konkrétní téma. Využijeme muzikálnosti seminaristů, jejich pohybových schopností, rytmiky, dotkneme se výtvarné složky divadla. Výsledkem naší práce bude malé představení, které účastníci semináře zahrají v červnu v rámci festivalu Skupova Plzeň,“ vysvětluje hlavní lektorka, herečka Alfy Blanka Luňáková, která ve spolupráci s kolegyní Martinou Hartmannovou zaměřuje základní téma workshopu na vlastní problematiku dospívajících.
„Tvůrčí divadelní dílna je částečně dotovaná Evropskou unií a zatím potrvá do konce června. Při velkém zájmu jsme připraveni pokračovat i nadále,“ upřesňuje manažerka Alfy Gabriela Darebná.

Platforma 11+
Umělecké objevy na evropských školních chodbách
Projekt sdružuje 12 divadel z 11 zemí, z nichž všechna představují scény špičkové úrovně a zaměřují se na zvláštní cílovou skupinu. Během čtyř let bude projekt financován z EU částkou přesahující 2 miliony eur. Celkový rozpočet projektu je 4,1milionu eur.
Vedoucí organizací této umělecké sítě je divadlo Brageteatret v Drammenu (Norsko), které spolupracuje s iniciátorem tohoto projektu Dirkem Neldnerem. Českým partnerem je Divadlo Alfa Plzeň. Aktivními účastníky projektu budou místní kulturní instituce, univerzity a většina škol.
S četnými koprodukcemi, vystoupeními hostujících souborů, výstavami a prvním ze čtyř každoročních setkání více než stovky účastníků z celé Evropy se projekt Platforma 11+ představí v červnu 2012 v České republice. Projekt je příspěvkem Divadla Alfa do programové kulturní nabídky Plzně jako evropského hlavního města kultury 2015.
www.platform11plus.eu
Divadlo Alfa patří mezi nejúspěšnější české profesionální soubory hrající nejen pro děti a mládež. Na svém kontě má řadu cen z mezinárodních i tuzemských přehlídek, o oblibě divadla svědčí vyprodaná představení na domovské scéně v Plzni a časté hostování doma i v zahraničí. V sezóně 2009 – 2010 zatím Alfa představila divákům první ze čtyř plánovaných premiér, „Pohádku z kouzelného mlýnku“ Mileny Jelínkové. V současné době připravuje režisér Tomáš Dvořák s herci další horkou novinku, akční loutkovou podívanou „James Blond“, která bude mít premiéru v polovině prosince.
Žádné komentáře
 
Děkujeme za vaší návštěvu