OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

PLZEŇSKÁ AKTOVKA 2009

Protokol oblastní přehlídky jednoaktových her
PLZEŇSKÁ AKTOVKA 2009

Místo konání:        Divadlo Na Husovce, Karlovy Vary
Datum konání:    13.6.2009
Vyhlašovatel:        Zpč oblastní předsednictvo SČDO v Plzni
Pořadatelé:        Divadelní studio D 3 Karlovy Vary
            Svaz českých divadelních ochotníků, zpč oblastní předsednictvo v Plzni

Odborná porota:     PhDr.Eva Willigová, předsedkyně poroty
                     Jindřich Kout
                     Hana Šiková
Tajemník poroty:        Vlastimil Ondráček

Průběh a výsledky přehlídky:

Sobota 13.června 2009
16,30 – 18,00        Příjezd odborné poroty, příprava prvního soutěžního představení.
18,00 -  18,30        Studio Divadla Dagmar a pedagogické školy v Karlových Varech
            Jakub Anděl: Sbal psa a vypadni
            Režie Hana Franková
kukátko – délka  30 min/ příprava 30 min/ úklid 5 min – 6 osob
18,45 – 19,15        Hodnotící seminář – Dagmar.
19,30 – 20,20        Divadelní studio  D 3 Karlovy Vary
            Michel Ghelderode: Tři herci, jedno drama
            Režie Petr Richter
            Kukátko – 50/60/15 – 10 osob..
20,45             Hodnotící seminář – D 3. – vyhlášení výsledků.

Oblastní přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku Kaškova Zbraslav 2009, která se koná ve Zbraslavi ve dnech 27.- 29.11.2009. Odborné poroty regionálních přehlídek mají právo doporučit dvě inscenace s určením pořadí. Organizátorem letošní národní přehlídky Jednoaktovky 2009 je Amatérská divadelní asociace, vyhlašovateli jsou SČDO a ADA.


Porota na národní přehlídku jednoaktových  her  d o p o r u č u j e

 1.pořadí  Studio Divadla Dagmar a pedagogické školy v Karlových Varech
        Jakub Anděl: Sbal psa a vypadni

2.pořadí    Divadelní studio  D 3 Karlovy Vary
         Michel Ghelderode: Tři herci, jedno dramaV Karlových Varech 15.6.2009

Zapsal:
Vlastimil Ondráček,SČDO
Žádné komentáře
 
Děkujeme za vaší návštěvu