OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Pozor! Blíží se termín přihlášek

Výběrová oblastní přehlídka jednoaktových her SČDO  PŘEŠTICKÁ AKTOVKA

Posláním soutěže je uvádění jednoaktových her a jiných krátkých scénických útvarů včetně scénického čtení, dává příležitost repertoárové rezervy obvykle s menším obsazením a uvádění méně frekventovaných textů. Inscenace pro soutěžní představení je založena na souhře nejméně dvou dramatických postav (herců) jednajících pohybem i slovem; nepatří sem tedy jen mluvený projev (recitační pásmo, divadlo poezie, divadlo jednoho herce), ani jen pohybové divadlo (pantomima, či opera), časový rozsah je minimálně 15 minut, maximálně 50 minut.

Místo konání:             Přeštice – Kulturní dům

Termín konání:          sobota 14.dubna 2012

Uzávěrka přihlášek:  10.března 2012 !!!!

Adresa k  přihlášení: Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel. 605 200 065

                                   e-mail: hana.sikova@atlas.cz

Přehlídka zajišťuje výběr inscenací  na národní přehlídku Jednoaktových her SČDO v Holicích.

 
Děkujeme za vaší návštěvu