OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Pozor chystá se uzávěrka přihlášek

Výběrová oblastní přehlídka činoherního divadla pro děti RADNICKÝ DRÁČEK
    Hlavními cíly přehlídky je podpora zájmu zabývat se divadelní tvorbou pro děti s náležitou vážností a odpovědností, a kultivace této oblasti divadelní činnosti. Prvořadým cílem je zvýšit kvalitu inscenací pro dětského diváka a hledání kvalitních textů, vyřadit
z jevišť brakovou a neseriozní tvorbu.

Místo konání:        Radnice – Kulturní dům U Růže
Termín konání:    15. – 16.května 2010
Uzávěrka přihlášek:    31.března 2010
Adresa k přihlášení:    Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel. 605 200 065
            e.mail: hana.sikova@atlas.cz
Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku POPELKA v Rakovníku v listopadu 2010.
Žádné komentáře
 
Děkujeme za vaší návštěvu