OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Pozvánka do Horšovského Týna

               Pozvánka na Západočeskou divadelní přehlídku 

„POHÁREK SČDO“ a „KANDRDÁSEK SČDO“

 

 

Přehlídky se konají dne 11. 2. 2012

v  Horšovském Týně, kino, ul. Prokopa Holého č.128

 

 

Program

 9:00 – 10:00 hod.          

Prezence soutěžících, zkoušky na jevišti - Kandrdásek

10:00 – 12:00 hod. Kandrdásek SČDO 

12:15 – 13:15 hod. Prezence a zkoušky na jevišti - Pohárek

12:00 – 12:30 hod. oběd

12:30 – 14:00 hod.         

hodnocení a vyhodnocení soutěže Kandrdásek

14:00 – 15:00 hod. nesoutěžní vystoupení DDS H.Týn             

15:00 – 16:30 hod. Pohárek SČDO 

17:00 – 18:00 hod.         

hodnocení soutěže Pohárek

18:00 hod.                     

vyhodnocení soutěže Pohárek a závěr přehlídky

 

 

 
Děkujeme za vaší návštěvu