OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Přehlídka v Horažďovicích 2012

Zpč oblastní přehlídka činoherního a hudebního divadla

v Horažďovicích 2012.

 

Čtvrtek 8.března 2012

18,00 – 20,00              Příprava prvního představení

20,00 – 22,45              První soutěžní představení:

                                   Divadelní soubor  TYJÁTR Horažďovice

                                   L.N.Tolstoj: A n n a    K a r e n i n a

                                   Režie Karel Šťastný

                                   Délka představení  150 min, příprava 90 min, úklid 20 min.

                                   Přestávka  - počet osob 13 – účastnický poplatek – kolekt. člen  Kč 0

22,45 – 23,30             Úklid scény, porada odborné poroty.

 

Pátek 9.března 2012

15,30 – 16,20             Odborný seminář – Horažďovice

15,10 - 16,30              Příprava druhého představení

16,30 – 17,45             Druhé soutěžní představení

                                   Divadelní soubor Podividlo ažažAš Aš

                                   Petr Kolečko:   K a u z a    S a l o m e

                                   Režie Petr Vojkůvka

                                   75/80/45 – bez přestávky – 12 osob  - účast. poplatek  7 čl – Kč 300,-

                                   Příspěvek na dopravu Kč 5.200,-

17,45 – 18,30             Úklid scény, porada odborné poroty

18,45 – 20,00             Příprava třetího představení

20,00 -  22,20             Třetí  soutěžní představení

                                    Divadelní společnost Žumbera Plzeň

                                   Antonín Procházka:  K l í č e   n a   n e d ě l i

                                   Režie:   Jitka Kovaříková

                                   125/90/60 – přestávka – 13 osob – účast.popl. 8 čl. – Kč 300,-

                                   Příspěvek na dopravu Kč 1.700,-

22,20 – 22,50             Úklid scény, porada odborné poroty

22,40                          Odborný semináře – Aš, Žumbera

 

Sobota 10.března 2012

08,30 – 09,30             Příprava čtvrtého  představení

09,30 – 11,45             Čtvrté soutěžní představení

                                   Divadelní soubor Jezírko Plzeň

                                   Kristina a Kryštof Kohoutovi  na motivy E.A.Longena

                                   L o v u    z d a r !

                                    Režie Kristina Kohoutová

                                   120/60/30 – přestávka – 25 osob – účast.popl. – kolek. člen – Kč 0

                                   Příspěvek na dopravu Kč 2.900,-

11,45 – 12,15             Úklid scény, porada odborné poroty, oběd

12,15 – 13,30             Příprava pátého představení

12,30 – 13,15             Přijetí starostou města na radnici – za každý soubor 2 delegáti,

                                   + odborná porota + vyhlašovatel + pořadatelé

 

 

 

 

13,30 – 14,20             Páté soutěžní představení

                                   Divadelní soubor Víc než chleba Plzeň

                                   Jan Pytel, Václav Zelenka:   P o l i s

                                   Režie Víc než chleba

                                   50/60/30 – bez přestávky – 8 osob – účast.poplatek Kč 600,-

                                   Příspěvek na dopravu Kč  1.100,-

14,20 – 14,50             Úklid scény, porada odborné poroty

14,50 .- 15,50             Odborný seminář – Jezírko, Víc než chleba

15,50 -  16,30             Příprava šestého představení

16,30 -  18,00             Šesté soutěžní představení

                                   Divadelní soubor M+M Hranice

                                   Jean Dell a Gorale Silbeyras :

                                   P ů l d r u h é    h o d i n y    z p o ž d ě n í

                                   Režie Vratislav Mikan mladší

                                   90/30/20 – bez přestávky – 7 osob – účast.poplatek 5 čl. Kč 300,-

                                   Příspěvek na dopravu Kč 3.300,-

18,00 – 18,20             Úklid scény,

18,00 -  20,00             Porada odborné poroty – večeře

19,00 – 20,00             Příprava sedmého představení

20,00 – 21,50             Sedmé soutěžní představení

                                   Divadlo bez zákulisí Sokolov

                                   David Williamson:   U r v i    t o !

                                   Režie Marie Skryjová, Martin Volný

                                   95/45/20 – přestávka – 11 osob – účast.poplatek 1 člen – Kč 600,-

                                   Příspěvek na dopravu Kč  2.600,-

21,50 – 22,10             Úklid scény, porada odborné poroty

22,30                          Společenský večer

 

Neděle 11.března 2012

10,00 – 12,00             Odborný seminář – M+M, Sokolov

12,00 – 13,00             Příprava osmého  představení, oběd   

13,00 -  13,30             Osmé  nesoutěžní představení

                                   Divadelní  studio D 3, Karlovy Vary

                                   Božena Němcová:   P í s e ň   o   V i k t o r c e

                                    Režie Petr Richter

                                   30/40/10 – bez přestávky – 18 osob – účast.poplatek 21 členů – 0

                                   Příspěvek na dopravu Kč 4.900,-

13,30                          Z á v ě r     p ř e h l í d k y

 

 

 
Děkujeme za vaší návštěvu