OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

RADNICKÝ DRÁČEK 2009

P r o t o k o l  

zpč. oblastní přehlídky činoherních souborů hrajících pro děti RADNICKÝ DRÁČEK 2009


Místo konání:               Kulturní dům „U růže“ v Radnicích
Datum konání:             16. – 17.května 2009
Vyhlašovatel:               Zpč. Svaz českých divadelních ochotníků Plzeň
Pořadatelé:                   Spolek divadelních ochotníků v Radnicích
        Svaz českých divadelních ochotníků, zpč. oblastní předsednictvo v Plzni
                                     Divadelní studio D  3, občanské sdružení, Karlovy Vary

Odborná porota:          Marie Caltová, dramaturg DJKT Plzeň
        Miloš Stránský, člen DJKT v Plzni
        Jaroslav Kodeš, režisér

Tajemnice poroty.       Hana Šiková, tajemnice zpč. SČDO

 
Průběh a výsledky přehlídky:

Sobota 16.května 2009:
 
10,00 hod.        Divadelní soubor Mlask Manětín
            Jan Susa, Jiří Helekal: Vodní pohádka          
            Režie: Jana Haidlmaierová

13,30 hod.        DS M+M Hranice
            Vratislav Mikan: Kocourek Pětivousek
            Režie: Vratislav Mikan

15,30 hod.        Divadelní soubor Podividlo ažažAš a M+M Hranice
            Luděk Horký: Pohádka z košíku
            Režie: Vratislav Mikan

Neděle 17.května 2009:

10,00 hod.        Divadelní spolek Jezírko Plzeň
            Michaela Kunešová: Čarodějná škola
            Režie: Michaela Kunešová

 
Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:

Čestné uznání:

                        Davidu Chyškovi za herecký výkon v roli Vosy Bublinky  v inscenaci  Čarodějná škola
                        Divadelní spolek Jezírko Plzeň


Ceny: 

             Aleně Vojířové za herecký výkon v roli Kněžny v inscenaci Vodní pohádka
              Divadelní soubor MLASK Manětín

Vratislavu Mikanovi   za  herecký výkon  v roli Kocoura Pětivouska  v inscenaci Kocour  Pětivousek                          Divadelní soubor M+M Hranice

Petře Mikanové   za  herecký výkon  v roli Lišky v inscenaci Kocour  Pětivousek                          Divadelní soubor M+M Hranice
                      Michalu Nechutnému za herecký výkon v inscenaci Pohádka z košíku
                      Divadelní soubor Podividlo ažažAš
                    

Cenu  J.Vyčichla za režii a scénu

                       Vratislavu Mikanovi za inscenaci Kocour Pětivousek
             Divadelní soubor M+M Hranice Na národní přehlídku POPELKA RAKOVNÍK 2009


Doporučena  inscenace

                        Divadelního souboru M+M Hranice  Vratislav Mikan: Kocour PětivousekNa jednání programové rady Národní přehlídky činoherních souborů hrajících pro děti POPELKA 2009

bude  zpč. oblastní přehlídku zastupovat Jaroslav Kodeš.


Zpč.  oblastní přehlídka se uskutečnila za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR, Plzeňského kraje a Města Radnice.

 
V Plzni dne 18.května 2009.

 
Zpracovala: Hana Šiková, tajemnice SČDO 

                                                         
Rozdělovník:
Zpč SČDO Plzeň
SČDO Praha
NIPOS ARTAMA Praha
SDO Radnice
DS D 3 Karlovy Vary
Jaroslav Kodeš

          

                      

 
Žádné komentáře
 
Děkujeme za vaší návštěvu