OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Radnický dráček 2011

H a r m o n o g r a m    
zpč oblastní přehlídky činoherních souborů hrajících pro děti  R a d n i c k ý   d r á č e k   2011.

Sobota 14.5.2011
Příjezdy souborů, odborné poroty a hostů.
12,00 – 13,00        Příprava prvního soutěžního představení
12,00 -  12,30        Přijetí u starosty města na radnici.
13,00 -  13,50        První soutěžní představení
            Podividlo ažažAš
            Božena Němcová: Perníková chaloupka
            Režie: Petr Vojkůvka a Jolana Zacharová
           
13,50 – 14,20        Úklid jeviště.
13,50 -  14,20        Porada odborné poroty, ubytování.
14,20 -  15,00        Hodnotící seminář – Aš
14,20 -  15,00        Příprava druhého soutěžního představení.
15,00 -  15,40        Druhé soutěžní představení.
            DOS KOMEDIA Rotava
            Václav Beran: O čarodějném kameni
            Režie: Alena Vyšehradská
         
15,40 – 16,10        Úklid jeviště.
15,40 - 16,30        Porada odborné poroty.
16,10 – 16,30        Příprava třetího soutěžního představení.
16,30 -  17,00        Třetí soutěžní představení.
            Na poslední chvíli Ostrov
            Irena Brandová: Pohádka u rybníka
            Režie Lucie Veličková
          
17,00 -  17,05        Úklid jeviště.
17,00 – 17,30        Porada odborné poroty.
17,30 – 19,00        Hodnotící seminář Rotava a Ostrov.
            Večeře.
20,00             Společenský večer.

Neděle 15.5.2011
09,00  – 10,00        Příprava čtvrtého soutěžního představení.
10,00 -   11,00     Čtvrté soutěžní představení.
            Divadelní spolek Úhlavan Přeštice při KKC Přeštice       
            Josef Lada, Jaroslav Preclík: O líném Honzovi
            Režie Ludvík Pouza, Michal Uhlík, Michal Jánský
                
11,00 – 11,30        Porada odborné poroty.
11,30  - 12,00        Hodnotící seminář  - Přeštice
            Oběd.
12,30 – 13,00        Příprava hostujícího souboru.
13,00  - 14,15        Závěr přehlídky a navazující inspirativní představení. souboru.
            Divadélko Kuba Plzeň¨
            Petr a Dana Mládovi, František Kaska
            Není drak jako drak
            Režie Petr Mlád
        

Odborná porota: Jaroslav Kodeš, Marie Caltová, Vlastimil Ondráček, tajemnice Hana Šiková.

Harmonogram sestavila programová rada oblastní přehlídky ve složení René Keller, ředitel přehlídky, Vlastimil Ondráček, místopředseda zpč SČDO a Hana Šiková, tajemnice zpč SČDO dne 16.dubna 2011.
Na základě rozhodnutí předsednictva zpč SČDO vyvolané výší dotací MK ČR a Plzeňského kraje na zpč oblastní přehlídky jsou soutěžící soubory povinny uhradit účastnický poplatek ve výši Kč 600,-. Tento příspěvek se snižuje o 50%  souborům, které mají ve svých řadách 6 - 10 členů SČDO a účastnický poplatek nemusí hradit soubory mající ve svých řadách 11 a více členů SČDO. Krácení účastnického poplatku je uplatňováno pouze v případech, že soubory mají zaplaceny členské příspěvky  SČDO na rok 2011 ještě před účastí na oblastní přehlídce.
K počtu účinkujících herců  nutných k uskutečnění inscenace může být započítáno maximálně 5 dalších nutných členů souboru, např. režisér, nápověda, technikáři apod. Náklady za členy nad tento počet jdou na vrub souboru. (např. ubytování, doprava apod.).
Oblastní přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku Popelka, která se koná 3. – 7.listopadu 2011 v Rakovníku.   Odborná porota oblastní přehlídky má právo na národní přehlídku pouze inscenace doporučovat. Pro nominace byla zrušena.
Připomínáme povinnost souborů vyřízení autorských práv!

V Plzni dne 16.dubna 2011.

Tajemnice zpč SČDO:                                            Místopředseda zpš SČDO:
Hana Šiková                                                             Vlastimil Ondráček


 
 
Děkujeme za vaší návštěvu