OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Scénické čtení na ochotnická jeviště!


    To je výzva, kterou na svazové konferenci přednesl místopředseda zpč SČDO Vlastimil Ondráček a spolu s dramaturgyní karlovarského Déčka chce připravit půdu pro jeho uskutečňování v ochotnických souborech.  Co je to vlastně scénické čtení?  „Při scénickém čtení herci oživují divákům text, který však stále mají před sebou, to se nedá obejít. Čtení se nesmí příliš rozehrávat, jinak by se z toho mohla stát cochcárna“. To jsou slova Martiny Musilové, bývalé  dramaturgyně Eliadovy knihovny v pražském Divadle Na zábradlí. Dále říká, že při komorních večerech se mohou uvádět  texty, o kterých se ví, že nemají šanci se na jeviště vlastního souboru dostat. Scénická čtení vytvářejí  prostor pro krátké texty a experimentální hry. Divákům se tak rozšiřuje obzor a pro herce jsou zase vítaným způsobem, jak se procvičit v divadelním přednesu a to bez dlouhého zkoušení a bez závazku častého reprizování. Pro diváky je atraktivní vidět, jak hra přerůstá v představení a navíc mají možnost poznat herce jinak než v připravené,  nazkoušené roli. Pravidelná scénická čtení dávají možnost pro herce a diváky lépe se poznat.  Několik zkušeností členů karlovarského Déčka. Déčko prozatím dalo přednost textům současným, jejichž návštěvnost by byla v Karlových Varech problematická. Základem byla volba prostoru – Kolečkova hra „Láska vole“ byla umístěna do klubu „L“, jehož komorní podmínky a skladba publika daly velmi dobře vyznít této hře o punkové kapele a její bubenici;  Klimáčkův „Komunismus“ byl uveden v Alžbětiných lázních v rámci akce k 17.listopadu , tj. „Dny studentstva“ – vzhledem k tomu, že jde o „rodinnou tragedii“, vše se odehrává kolem jednoho stolu. Oříškem je čtení závorek, tedy autorských předpisů, co která postava dělá; je dobré zvolit jeden princip, o nějž si hra většinou „řekne“, a po celé uvedení jej dodržovat (např. v „Komunismu“ četl závorky představitel estébáka – tedy toho, kdo, byť skrytě, určuje životaběh ostatních postav). Je na inscenátorech scénického čtení, nakolik účinkující okostýmuje a jakou míru doprovodných zvuků, potažmo hudby, zvolí.
Potvrzujeme, že je to velmi zajímavá práce a obecenstvo ji přijímá.         

   Petra Kohutová a Vlastimil Ondráček
Poslední komentáře
22.07.2012 06:26:32: Hi there, great internet site you've got here. Feel free to surf my web-site : my article network r...
 
Děkujeme za vaší návštěvu