OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Sušice žila divadlem od nepaměti

Sušice – Ochotnické divadlo v Sušici se připomíná již roku 1800, kdy se hrálo při Spolku lidumilném


Sušičtí ochotníci
Sušičtí ochotníci
Autor: Muzeum Šumavy

Ochotnické divadlo v Sušici se připomíná již roku 1800, kdy se hrálo při Spolku lidumilném, který byl ve městě založen z iniciativy městského děkana A. Fialky, magistrátního rady A. Růžičky, městského lékaře O. Toonera, lékárníka H. Firbase a dalších. Tento spolek uváděl svá představení především ve prospěch založeného chudinského ústavu.

První divadelní představení se v Sušici směla hrát pouze německy. Přesto se museli herci a herečky potýkat s různými zákazy. V roce 1826 měli například studenti zamítnuto sehrání opery Hieronýmus Knicker. První české představení bylo sehráno až v roce 1831.

Až do velké přestavby radnice roku 1850 se hrálo v radní síni o rozměrech 9 x 11 m s kapacitou sálu 150 návštěvníků. Členem ochotnického spolku byl v té době J. A. Gabriel, student práv a přítel J. Kašky, který byl v Sušici velkým divadelním propagátorem a vydavatelem Klicperových a Tylových her. Tyl mu dokonce věnoval hru Paličova dcera. V roce 1845 pozval Gabriel Tyla na odpočinek do Sušice. Při této příležitosti ochotníci sehráli tehdy jeho novou hru Paní Marjánka, matka pluku.

V období Bachova absolutismu, v 50. letech 19. století, činnost Lidumilného spolku byla potlačena. Přesto se podařilo získat povolení na některé hry, a tak od konce listopadu 1865 do února 1866 bylo sehráno hned pět představení. Poté byla činnost přerušena pruskorakouskou válkou v roce 1866.
V roce 1867 byla sehrána představení Líčidlo a Koleda. Ochotníci spolku lidumilného sehráli roku 1868 hry Mlynář a jeho dítě, Doktor Robin, Tři faraonové. Po delší přestávce pak roku 1872 Pan domácí, Pan profesor se oženil, Hadrník pařížský, Zločin na nábřeží, roku 1873 Pán a správce. Činnost spolku dál pokračovala s různými přestávkami. Oživena byla opět v roce 1866. Ochotníci se tehdy sešli v místnostech Řemeslnické besedy a zvolili si za ředitele A. Janského a A. Sedleckého. Tehdy se hrály hry Osudné narozeniny, Matčina píseň a další. Prvním představením v místnostech na poště byla hra Dva sirotci. Roku 1899 Lidumilný spolek zanikl. Na jeho tradici ale navazuje roku 1901 Spolek divadelních ochotníků, který uvedl například hry Třetí zvonění, Divoká kachna a tak. Tento spolek měl v roce 1905 stálé jeviště v hostinci, kde odehrál dvacet představení.

V 70. letech 19. století významně přispěli k rozvoji ochotnického divadla v Sušici tamní studenti. Ti roku 1873 uvedli v místnostech Čtenářské besedy sólové výstupy První diurnista, Starý a nový rok, Křepela v pokušení. Téhož roku byly uvedeny i hry Tak se chytají vrány a Slepý mládenec. Z těchto her byl výtěžek věnován na výstavbu pomníku J. Kašky. Roku 1887 studující vyššího gymnázia uvedli o svátcích hry Pan strýček a Jeden z nás se musí oženit V Řemeslnické besedě bylo roku 1844 připraveno představení Pan farář a jeho kostelník. Roku 1887 se budovalo nové jeviště a úprava dekorací v hotelu U koruny. Zařízení bylo propůjčováno i dalším souborům.

Divadelní spolek Besedy uvedl hry Básník sokem, Kříž u potoka, Zmatek nad zmatek, Děvče z Karlína a další. Působila zde i Jednota katolických tovaryšů, která roku 1895 uvedla hry Krupařovic Pepička, Mládí, Havlíček a další.

Od 90. let 19. století byl hlavním pořadatelem ochotnických divadel divadelní odbor Sokola. Ten divadlo hrál od roku 1892 ve prospěch výstavby sokolovny. Na repertoáru byly hry Ohnivá země, Mistr Jeroným a další. V té době spolek spolupracoval s místním rodákem K. Hrabým, divadelním malířem z Kolína nad Rýnem, který jim namaloval kulisy pro jeviště hotelu U koruny a zpracoval i návrh jeviště v chystané sokolovně. Roku 1907 pořádal Sokol hru Směry života v nastudování K. Želenského. Jen v letech 1892 – 1907 uvedl DS Sokol 40 her.

Sokolovna v Sušici byla dokončena těsně před vypuknutím 1. světové války. Po roce 1945 opět nastal velký rozvoj ochotnického divadla ve městě. Obnoven byl i divadelní spolek Sokola. V souvislosti s omezováním kulturní činnosti sokolských jednot a ovlivňováním pojetí her soubor po roce 1950 ve své činnosti ustává. Přesto ve městě divadlo hraje dramatický odbor TJ Tatran i Divadelní spolek Osvětové besedy. Hrály se hry Blázinec v Atom-baru, Kabaret z kufru, Mordová rokle, Lhář a další.

Žádné komentáře
 
Děkujeme za vaší návštěvu