OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Svazová konference v Libici nad Cidlinou byla úspěšná

V sobotu 19.září 2009 se uskutečnila XIV. celostátní konference Svazu českých divadelních ochotníků. V Kulturním domě v Libici nad Cidlinou, sídla Divadelního spolku VOJAN se sjelo 38 delegátů z celé České republiky. Západočeskou oblast zastupovali Ing. Alena Svobodová z Kaznějova, předsedkyně zpč SČDO, Vlastimil Ondráček z Karlových Varů, místopředseda zpč SČDO, Hana Šiková z Plzně,  tajemnice zpč SČDO a dále členové zpč předsednictva Antonín Adámek z Kaznějova, Ladislav Synek  a Petra Zoubková z Plzně. Dále byli pozváni Václav Kuneš z Horšovského Týna a Ing. Jaromír Břehový ze Žlutic. Omluvil se člen zpč předsednictva Ludvík Pouza ze Kbela z pracovních důvodů a Milada Drápalová z Plzně ze zdravotních důvodů.  Konference ocenila  Čestným uznáním V.K.Klicpery devět  členů Svazu, mezi nimi byli i západočeši Ing. Jaromír Břehový ze Žlutic a Alena Svobodová z Kaznějova, oba za významné zásluhy o rozvoj ochotnického divadla a Zlatým Harlekýnem vedoucí souboru a režisér Divadelního souboru MKZ v Horšovském Týně Václav Kuneš za vynikající dlouholeté zásluhy o rozvoj ochotnického divadla. Jen chci připomenout, že Ladislavu Synkovi byl na letošním 79. Jiráskově Hronově předán Zlatý odznak J.K.Tyla za dlouholetou činnost v ochotnickém divadle. Vysoké pocty se dostalo i Vlastimilu Ondráčkovi, když jej konference obdařila titulem Čestný předseda SČDO.  Mezi oceněné patřil i první předseda SČDO JUDr. Milan Kyška z Prahy, který patřil mezi hosty konference, když byl jmenován Čestným členem SČDO.
    V úvodním slově hovořil předseda SČDO Ing. Josef Hejral o práci Svazu v uplynulém volebním období. Připomněl, že Svaz vyhlašuje a organizuje nejen soutěže a přehlídky pro děti a mládež KANDRDÁSEK SČDO s národní přehlídkou v Brandýse nad Labem, soutěže mládeže a dospělých POHÁREK SČDO s národní přehlídkou ve Velké Bystřici u Olomouce, soutěž Divadla jednoho herce SČDO s národní přehlídkou v západočeském Kaznějově, soutěž jednoaktových her SČDO s národní přehlídkou v Holicích v Pardubickém kraji, a velmi populární soutěž  venkovských souborů s národní přehlídkou Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Ta bude v říjnu mít již 40. ročník. Zástupci Svazu jsou členy např. koordinační rady NIPOS-ARTAMA, členy rady programu regionálních a národních přehlídek vyhlašovaných NIPOS-ARTAMA,  členy grantové komise Ministerstva kultury ČR , členy Fondu kultury,  členy komise Ministerstva kultury ČR pro výběr kandidátů na Cenu ministra kultury.
    V průběhu konference vystoupila Ing. Alena Svobodová, aby zveřejnila výsledky práce západočeské oblasti Svazu.  Delegáty konference bylo konstatováno, že západočeská oblast a oblast Českého středohoří se sídlem v Děčíně jsou v současné době nejaktivnější oblastní předsednictva Svazu v republice.
    Host konference Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS Praha sice kladně zhodnotila činnost Svazu ve srovnání s ostatními občanskými sdruženími v oblasti kultury, ale delegáty moc nepotěšila, když nastínila finanční situaci na příští rok 2010. Bývalý ministr kultury Pavel Dostál usiloval, aby rozpočet ministerstva kultury     
       

                   
Žádné komentáře
 
Děkujeme za vaší návštěvu