OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

XIV. svazová konference SČDO

Nejvýznamnějším jednání celorepublikového Svazu českých divadelních ochotníků během celého čtyřletého funkčního období bude Svazová konference SČDO, která se  koná v sobotu 19. září 2009 od 10.00 hodin v Domě kultury v Libici nad Cidlinou.
Svazové konference  se zúčastní zvolení delegáti z jednotlivých oblastí.

Návrh programu XIV. svazové konference SČDO:
1) Prezence účastníků
2) Zahájení a schválení programu
3) Volba pracovních komisí - návrhová, mandátová + volební
4) Zpráva o činnosti svazu za uplynulé funkční období
5) Zpráva o hospodaření svazu za uplynulé funkční období
6) Zpráva revizní komise
7) Udělení morálních ocenění
8) Diskuse, vystoupení hostů (soutěže a přehlídky, získávání členů, práce oblastních organizací, hospodaření...)
9) Předvolební zpráva mandátové a volební komise
10) Volba nových svazových orgánů
11) Diskuse - pokračování
12) Povolební zpráva mandátové a volební komise
Přestávka na oběd, ustavující schůzky nových svazových orgánů s volbou funkcionářů
13) Diskuse - pokračování
14) Usnesení
15) Závěr (předpoklad 15.00)
Žádné komentáře
 
Děkujeme za vaší návštěvu