OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

ŽLUTICE 2011

H a r m o n o g r a m 
západočeské oblastní přehlídky venkovských divadelních souborů 40. Žlutické divadelní léto 2011
Pátek  3.6.2011
18,00 – 20,00        Příjezdy souborů, odborné poroty a hostů, ubytování.
18,00 – 20,00        Příprava prvního soutěžního představení.
20.00 – 21,50        První soutěžní představení:
            Divadelní soubor Žlutičan Žlutice 
Jaromír Břehový: Zátiší s loutnou
Režie  Břetislav Tetera  j.h.

21,50 – 22,10        Úklid jeviště – porada odborné poroty.
22,30            Hodnotící seminář  - Žlutičan – na sále
Sobota 4.6.2011
08,00 – 09,30        Příjezdy souborů, ubytování.
08,30 – 09,30        Příprava druhého představení .
09,30 – 11,10        Druhé soutěžní představení
            Hartmanické ochotnické divadlo TYL Hartmanice
            Marc Camoletti:  Na správné adrese
            Režie Václav Diviš

11,10 – 11,50        Úklid jeviště, porada odborné poroty.
12,00 – 12,30        Přijetí zástupců souborů a odborné poroty na radnici.
11,50–  13,00        Příprava třetího  představení
13,00 – 15,00        Třetí soutěžní představení
            Farní divadelní spolek Plánice
            Jiří Voskovec+ Jan Werich: Hlava proti Mihuli

15,00 – 15,20        Úklid jeviště, porada odborné poroty.
15,30 – 16,20        Hodnotící seminář – Hartmanice + Plánice
15,20 – 16,30        Příprava čtvrtého představení
16,30 – 18,10        Čtvrté soutěžní představení
            Divadelní soubor při MKIS Poběžovice
            Pavel Němec: Doba kamenná
            Režie Pavlína Vejvančická
          
18.10 – 18,40         Úklid jeviště,. porada odborné poroty.
18,40 – 19,30        Hodnotící seminář – Poběžovice – v galerii
18,40 – 20,00        Příprava pátého představení.
20,00 -  21,05        Páté soutěžní představení.
            Divadelní soubor Městského kulturního zařízení Horšovský Týn
            Georges Feydeau: Leona si pospíšila
            Režie: Václav Kuneš a Hana Žáková
        
21,05 – 21,30        Úklid scény, porada odborné poroty.
21,30 -            Společenský večer.
Neděle 5.6.2011
08,30 – 10,00        Příprava šestého představení.
10,00 – 12,10        Šesté  soutěžní představení.
            Spolek divadelních ochotníků v Radnicích
            Alois Jirásek. Lucerna
            Režie Milan Kroc
         
12,10 – 12,40         Úklid jeviště, porada odborné poroty.
12,40 – 13,40        Hodnotící seminář – H.Týn + Radnice – v galerii
12,40 -  14,00        Příprava sedmého představení
14,00 – 15.55        Sedmé soutěžní představení
            Divadelní soubor J.K.TYL Mýto
            Eugen Labiche: Slaměný klobouk
            Režie Petr Jandová
        
15.55 – 16,25        Úklid jeviště, porada odborné poroty
16,30 – 17,00        Hodnotící seminář – Mýto – na sále
            Z á v ě r   p ř e h l í d k y

Odboná porota: Rudolf Felzmann, Marie Caltová a František Hromada., tajemnice Hana Šiková. Harmonogram sestavila programová rada oblastní přehlídky ve složení Jana Pagáčová, ředitelka přehlídky, Vlastimil Ondráček, místopředseda zpč SČDO a Hana Šiková, tajemnice zpč SČDO dne 19.dubna 2011.
Na základě rozhodnutí předsednictva zpč SČDO vyvolané výší dotace MK ČR a Karlovarského kraje na zpč oblastní přehlídky jsou soutěžící povinni uhradit účastnický příspěvek ve výši Kč 600,-. Tento příspěvek se snižuje o 50% souborům, které mají ve svých řadách 6 – 10 členů SČDO a příspěvek nemusí hradit soubory mající ve svých řadách 11 a více členů SČDO. Toto krácení příspěvku je podmíněno zaplacením členského příspěvku SČDO na rok 2011 ještě před účastí na oblastní přehlídce.
Podstatné krácení dotací na zpč oblastní přehlídky podmiňuje účast soutěžících souborů částečným přenesením finanční spoluúčasti, jak bylo již uvedeno v propozicích zpč oblastních přehlídek vydaných v říjnu 2010. Programová rada stála před problémem z časových a finančních důvodů zajistit konání přehlídky s touto finanční spoluúčastí souborů a nebo snížením počtu soutěžících souborů.
Oblastní přehlídka je licencovanou přehlídkou pro výběr inscenací na národní přehlídku venkovských divadelních souborů  Krakonošův divadelní podzim 2011 ve Vysokém nad Jizerou a má právo nominovat vítěznou inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací. Národní přehlídka Krakonošův divadelní podzim se uskuteční ve dnech 8. – 15.října 2011.
Připomínáme povinnost souborů vyřízení autorských práv a jejich doložení ředitelce zpč oblastní přehlídky ve Žluticích.

Ve Žluticích dne 26.dubna 2011.
¨
Zpracoval Vlastimil Ondráček, místopředseda zpč SČDO.
 
Děkujeme za vaší návštěvu