OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Žlutické divadelních léto 2009

P r o t o k o l
o průběhu a výsledcích zpč oblastní přehlídky venkovských divadelních souborů  Žlutické divadelních léto 2009


Místo konání:        Dům kultury ve Žluticích
Datum konání:    5. – 7.června 2009
Vyhlašovatel:        Zpč oblastní předsednictvo SČDO v Plzni
Pořadatelé:        Město Žlutice
            Dům kultury Žlutice
            Divadelní studio D 3 Karlovy Vary
            Svaz českých divadelních ochotníků, zpč oblastní předsednictvo v Plzni

Odborná porota:    Rudolf Felzmann, předseda poroty
            Marie Caltová, dramaturgyně DJKT Plzeň
            František Hromada, režisér
Tajemnice poroty:      Hana Šiková, tajemnice zpč SČDO


Průběh a výsledky přehlídky:
Pátek 5.června 
20,00            Divadelní soubor Žlutičan Žlutice
            Jaromír Břehový: Kačenky
Režie Jaromír Břehový
               
Sobota 6.června 
10,00               Divadelní soubor M+M Hranice a Podividlo ažažAš
            Luděk Horký na námět Jiřího Chalupy: Pohádka z košíku       
Režie Vratislav Mikan
           
13,00            Spolek divadelních ochotníků v Radnicích
            Bernard Shaw: Pygmalion
            Režie René Keller

17,00            Divadelní soubor ŠTACE Kaznějov
            Federico Garcia Lorca: Čarokrásná ševcová   
            Režie Alena Svobodová

20,00            Divadelní soubor MKZ Horšovský Týn
            Georges Feydeau a Maurice Desvalliérs
            Manželství na druhou aneb Barillonova svatba
            Režie Václav Kuneš


Neděle 7.června       
10,00            Divadelní soubor Mlask Manětín
            Donald Churchill: Natěrač
            Režie Michal Hecht


Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:
Čestná uznání za herecké výkony:

Marii Šlehoferové za roli Ševcové v inscenaci Čarokrásná ševcová Divadelního souboru ŠTACE Kaznějov

Milušce Baxové za roli Matrikářky Flamichové v inscenaci Manželství na druhou aneb Barillonova svatba  Divadelního souboru  MKZ Horšovský Týn

Janu Lengálovi za roli Námořníka Jambarta v inscenaci Manželství na druhou aneb Barillonova svatba  Divadelního souboru  MKZ Horšovský Týn

Ivetě Vodicové za roli Jane Erskinové v inscenaci Natěrač  Divadelního souboru Mlask Manětín

Václavu Eliášovi za roli Waltera Pagea v inscenaci Natěrač  Divadelního souboru Mlask Manětín
                            
Ceny za herecké výkony:

Janě Konopíkové za roli Iši v inscenaci Kačenky  Divadelního souboru  Žlutičan Žlutice
             
Michalu Nechutnému za role v inscenaci Pohádka z košíku  Divadelního souboru M+M Hranice a Podividla ažaž Až 

René Kellerovi za roli Alfreda Doolittla v inscenaci Pygmalion Spolku divadelních ochotníků Radnice

Antonínu Adámkovi za roli Starosty v inscenaci Čarokrásná ševcová Divadelního souboru Štace Kaznějov

Haně Žákové za roli Madam Jambartové v inscenaci Manželství na druhou aneb Barillonova svatba  Divadelního souboru  MKZ Horšovský Týn

Michalu Pivoňkovi za roli Barillona v inscenaci Manželství na druhou aneb Barillonova svatba  Divadelního souboru  MKZ Horšovský Týn

Vlastě Langové za roli služebné Uršuly v inscenaci Manželství na druhou aneb Barillonova svatba  Divadelního souboru  MKZ Horšovský Týn

Lence Šimůnkové za roli Marcii Hornbeamové v inscenaci Natěrač Divadelního souboru Mlask Manětín

Ceny:

Jaromíru Břehovému za  původní text hry Kačenky Divadelního souboru Žlutičan Žlutice

Václavu Kunešovi za režii inscenace Manželství na druhou aneb Barillonova svatba  Divadelního souboru  MKZ Horšovský Týn

Vlastě Langové a Janu Rosendorfskému za kostýmy k inscenaci Manželství na druhou aneb Barillonova svatba  Divadelního souboru  MKZ Horšovský Týn
Cena za inscenaci

Divadelnímu souboru  MKZ Horšovský Týn za inscenaci Manželství na druhou aneb Barillonova svatba


Na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim 2009 ve Vysokém nad Jizerou

n o m i n o v á n a    inscenace  Manželství na druhou aneb Barillonova svatba  Divadelního souboru  MKZ Horšovský TýnZpč oblastní přehlídka se uskutečnila za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR a Karlovarského kraje  a Města Žlutice.

V Plzni dne 8.června 2009


Zpracovala: Hana Šiková
                    tajemnice zpč.SČDO


                     
Žádné komentáře
 
Děkujeme za vaší návštěvu