OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Festival českého profesionálního loutkového a alternativního divadla
SKUPOVA PLZEŇ
13. – 17. 6. 2010, Plzeň

Pořádá Divadlo ALFA Plzeň pod záštitou UNIMA.
Festival se uskuteční za podpory Ministerstva kultury ČR, Města Plzně, Plzeňského kraje a Visegrádského fondu.

Koncepce festivalu Skupova Plzeň:
- Výběrové bienále českého profesionálního loutkového a alternativního divadla.
- Prezentace pro zahraniční hosty s cílem podpořit vývoz českého loutkového
a alternativního divadla do světa.
- Soutěžní přehlídka s udílením cen.
- Národní výběr doplněný mimořádnými zahraničními inscenacemi sloužícími jako inspirace českým tvůrcům.

28. ročník festivalu Skupova Plzeň v neděli ve 14 hodin slavnostně zahájila inscenace Labutí jezírko Naivního divadla Liberec, jejímž režisérem je člen Divadla Alfa Tomáš Dvořák. Ještě před začátkem představení návštěvníky přivítali ředitel festivalu a zároveň i Divadla Alfa Tomáš Froyda a náměstkyně primátora města Plzně Marcela Krejsová, která vyjádřila radost nad tím, že Skupova Plzeň se jako jeden z velmi významných festivalů připojila k podporovatelům kandidatury Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015. Tomáš Froyda upozornil na to, že Skupova Plzeň je nejstarším českým festivalem profesionálních divadel. „Rozvíjet tradici nás těší, ale zároveň je to i velká výzva,“ řekl při zahájení festivalu.

Skupova Plzeň potrvá do čtvrtka 17. 6. a za tu dobu se divákům představí 24 inscenace - výběr představení českých profesionálních loutkových a alternativních divadel, dva mezinárodní projekty, inscenace studentů DAMU a špičkové zahraniční soubory z Francie, Polska a Slovenska. V rámci doprovodného programu se uskuteční dvě výstavy a také koncerty ve stanu na dvoře Divadla Alfa (skupiny Gdo přijde…, Jananas a Poitin) a koncert kapely Nightwork po závěrečném představení La Putyka v šapitó U Ježíška.

Soutěž českých profesionálních divadel
Skupova Plzeň je soutěžní přehlídkou českých profesionálních loutkových a alternativních divadel. Porota, v jejímž čele usedne proděkan DAMU, divadelní kritik a publicista Zdeněk Aleš Tichý, bude hodnotit 16 soutěžních představení. Dalšími členy poroty jsou Petr Vodička, režisér, herec, autor, a Renáta Pavlíčková, scénografka.
Festivalová porota může (ale nemusí) udělit až 10 kolektivních a individuálních cen.

Výstava Výpravy Divadla bratří Formanů
Už od pátku 11. 6. je v Západočeském muzeu v Plzni k vidění výstava Výpravy Divadla bratří Formanů, která vznikla speciálně pro festival. Výstavní sály muzea zaplnily připomínky kočovných cest slavného divadla - obrázky, skici, fotky, kousky dekorací, znovu ožívá Bouda, Obludárium i loď Tajemství a její Nachové plachty.
Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2
11. 6. – 21. 8.

Výstava 20 10 12 13 já
V Mázhausu plzeňské radnice je instalována druhá z doprovodných výstav Skupovy Plzně, která je propojená s inscenací mladé režisérky Petry Tejnorové v Divadle Alfa. Výstava 20 10 12 13 já, která je součástí projektu Platform 11+, vychází stejně jako představení TEĎ 55 31 13 já (premiéra 12. 6.) z reflexí dospívajících pozorovatelů, zachycuje jejich obraz sebe sama. Je exkurzí do světa pubescentů, adolescentů, dospívajících.
Mázhaus plzeňské radnice, náměstí Republiky 1
12. 6. – 25. 6., vernisáž 14. 6. ve 13:30

Program na pondělí 14. 6.
9:00 + 12:30    Klub Divadla ALFA
        Divadlo LOKVAR, Praha
        AUCASSIN A NICOLETTA
11:00        Zkušebna Divadla ALFA
Compagnie LA PENDUE (Francie)
POLICHINELLE, PĚKNÝ PTÁČEK
11:00        Divadlo ALFA
NAIVNÍ DIVADLO, Liberec
T. Jarkovský - J. Vašíček: NEKLAN. CZ aneb Ze starých pověstí českých
13:30        Vernisáž výstavy 20 10 12 13 já v Mázhausu radnice
15:00        Komorní divadlo
        BÁBKOVÉ DIVADLO, Žilina (Slovensko)
        S.Prokofjev: LÁSKA KE TŘEM POMERANČŮM
18:00        Divadlo ALFA
        Divadlo ALFA, Plzeň
        V. Peřina: JAMES BLOND
20:30        Stan „U Ježíška“
        DÉCALGES – divadlo v pohybu, Praha
        BEZ ZEMĚ
22:00        JANANAS – koncert ve stanu na dvoře Divadla Alfa

Prodej vstupenek
Vstupenky na představení 28. Skupovy Plzně je možné zakoupit v síti Plzeňská vstupenka, do rezervačního sytému lze vstoupit i prostřednictvím stránek www.skupovaplzen.cz.
Desátý ročník Zámeckých slavností v Plzni Křimicích 2010 je v plném proudu. Ve dnech 27. 5 - 29. 5. se zde konají Křimické zámecké divadelní slavnosti, které letos nabízejí v programu tyto hry:
27. 5. od 20.00  A. Jirásek - Lucerna, 28. 5. od 20.00 M. Horníček - Slaměný klobouk, 29. 5. od 21.00 W. Shakespeare Sen noci Svatojánské.
 Na tuto kulturní záležitost naváže akce s názvem Divadlo na zámku. To startuje 31. 5. ve 20.00 hodin hrou A. Jiráska Lucerna. V programu dále naleznete 1. a 2.  6. od 20.00 hru M. Horníčka Slamený klobouk, 3. a 4. 6. V. Renčín Nejkrásnější válka a 5. 6. od 21.00 hodin Sen noci Svatojánské. Vše v nastudování divadelního spolku Jezírko Plzeň. Místem konání bude vždy Křimický zámecký park. Více informací na www.jezirko.info a na tel. 608 441 078
17. oblastní přehlídka činoherních souborů hrajících pro děti se konala v Radnicích ve dnech 15.-16. května. Uskutečnilo se sedm představení, což představuje mimořádnou účast. Kvantita ale nezaručuje kvalitu. V žádném případě se tento ročník nezapíše do historie ani mimořádnou úrovní, ani hledáním neotřelých cest v inscenačních postupech, ani překročením již dosažené úrovně. Přesto je možné mluvit o pozitivech. Kromě zkušených kolektivů, jako plzeňský Žumbera, M+M Hranice, Jezírko Plzeň, plzeňské Propadlo a Podivilo ažažAš, se objevili úplní nováčkové, divadelní soubor Osada z Horní Břízy a přeštický Úhlavan. V obou souborech tvoří většinu mladí lidé. Ti jsou příslibem, že se kolektivy poučí ze začátečnických chyb a budou hledat cestu od reprodukce textu k objevování zázraků herecké autenticity a divadelního výrazu. Doplňování ansámblu hereckým dorostem je ale charakteristické i pro všechny soubory s dlouholetou tradicí.
Základní problémy, ze kterých se odvíjely všechny ostatní, způsobily dramatické texty. Problematická předloha poškodila zejména začínající soubory. Osada z Horní Břízy zvolila hru Jaroslava Koloděje Jak se peklo zadlužilo a co všechno z toho bylo, kde jakási barvotisková pohlednice z pekla zcela rezignovala na utřídění morálních hodnot.Vesnické pohádce Vladimíra Kábrta, kterou si zvolily Přeštice, nechyběly vděčné komediální výstupy, ale souboj dobra a zla byl veden na základě náhody, ne logické kauzality. Text Vesnické pohádky má ale kvalitní základ, který by stál za dopracování.
Zkušené soubory volily bez výjimky autory z vlastních řad. Pohádky sice neoslňovaly literárními kvalitami, ale respektovaly základní myšlenku a hlavně – vznikaly s představou a potřeb souboru. Ladislav Synek použil pro Barboroviny pohádku B.Němcové Chytrá horákyně; Podivilo ažažAš přineslo příběh Popelky a režisérka Dáša Marovičová z Propadla přepsala a písničkami doplnila pohádku o Kouzelném flašinetu. Oporu v klasické předloze by měl více hledat Jaroslav Pára z plzeňského Jezírka, protože v jeho Čarodějce na vdávání poněkud absentuje nosná myšlenka. Vratislav Mikan ze souboru M+M Hranice napsal milý scénář o Čertovi a kupci Seberádovi, kde by stála za dopracování linie Seberádovy proměny.
Myšlenková neujasněnost, nevýraznost základního konfliktu a plochost dramatických postav v literárních předlohách, zapříčinily nejčastější chyby v jevištní interpretaci. Divadelní soubor Žumbera předvedl v Barborovinách poměrně herecky vyrovnané, ale rytmicky zcela nezvládnuté představení. Díky tomu, že režisérka Kovaříková, byla současně představitelkou obtížné role bystré a temperamentní Barbory, ztížila si objektivní pohled na celek inscenace. Výtvarná složka herce spíše handicapovala, než aby jim pomáhala. Režisérka Eva Zajícová z divadelního souboru Osada/Horní Bříza prokázala talent v inscenaci Jak se peklo zadlužilo a co všechno z toho bylo spíše v použití hudební složky (cena) než ve vypracování hereckých kreací a jevištního aranžmá. Ani zkušený Jaroslav Pára tentokrát nepotvrdil, že umí zvládnout herce, čas a prostor. Nezkušený soubor Úhlavan z Přeštic si ztížil práci tím, že režisér Ludvík Pouza hrál současně klíčovou postavu Mlynáře. Soubor zasadil děj do půvabné, pečlivě vypracované malované kulisy, ale neporadil si se zásadními chybami – chaotickém pohybu po jevišti, gestikulační ilustrací postav a dlouhými pauzami. Vzhledem k muzikantským schopnostem členů souboru by měl v budoucnu režisér využít zpěvu k vyplnění hluchého přestavbového času. Také režisér Vratislav Mikan nepotvrdil , že dokáže členy souboru Podivividlo ažažAš vyprovokovat k mimořádné souhře a citlivým hereckým výkonům. V pohádce O Popelce jemnost projevu nahradila intenzita. Milé bylo použití reálných zvuků. Daleko invenčněji si Vratislav Mikan (cena za herecký výkon i režii) vedl v inscenaci vlastního textu Čert a kupec Seberád v mateřském souboru M+M Hranice. Příběh o nepoctivci, který se díky pekelnému nebezpečí polepší, přináší pro děti cenné podněty, ale za úvahu stojí pregnantnější dopracování Seberádova morálního dozrání. Dobré skutky přinášejí radost a je možné ukázat, jak radost může člověku zachutnat a přirozeně tím změnit jeho život. V této inscenaci nevadí že je Mikan režisér a současně představitel postavy kupce Seberáda. Má pouze jednoho spoluhráče a tím je jeho dcera Petra Nováková v rolích čertice Salamandry a skřítka Poradílka (loutka). Při představení v Radnicích Petra na jevišti omdlela a druhou půlku odehrála pohotově její sestra Kateřina, přestože je ve čtvrtém měsíci těhotenství (získaly společnou cenu za herecký výkon). Interpreti hrají postavy s energií a autenticitou, ze které občas vystupují, aby se staly komentátory příběhu. Rozehrává se mile bezprostřední komunikace s dětmi. Vratislav Mikan opět přesvědčil, že je nejen dobrý herec, ale současně i zpěvák a kytarista. Jednoduchý paraván, který připomíná kramářskou ceduli, slouží jako variabilní hrací prostor. Představení je tak sehráno v jednom tahu, bez  ztrátového času na přestavby.
Přehlídku zakončilo představení O kouzelném flašinetu divadelního souboru Propadlo z Plzně. Jednoduchý příběh o vítězství lásky nad úskoky a překážkami je působivě doplněn živou hudbou. Zejména Míra Urban v komentátorské roli Flašinetáře (cena za herecký výkon) přesvědčil, že je nejen zkušený herec, ale i příjemný zpěvák. Režisérka Dáša Marovičová dokázala, že péče o pregnantní jevištní řeč se vyplácí; poněkud ale chybělo stylové utřídění hereckých prostředků. Některé výkony postrádaly silnější vnitřní náboj. K těm nejvitálnějším patřily herecké kreace Yvetty Ollariová a Míši Pelcová v komediálních rolích čarodějnic Jágy a Ságy (obě získaly cenu za herecký výkon). Interpretky vytvořily kompaktní dvojici, aniž by oslabily osobitost každé z nich. Abstraktní scéna umožňovala plynulý chod děje; přesto chvílemi tempo rytmus pokulhával. Předpokládá se, že režisérka bude nadále pracovat na stylové kompatibilitě.
Na národní přehlídku Popelka Rakovník jsou doporučeny inscenace O kouzelném flašinetu a Čert a kupec Seberád.
Hold je nutné složit organizátorům Radnického dráčka a dětskému publiku. Přesto, že jsou Radnice malé město, všechna představení byla dobře navštívena. Děti byly pozorné a s chutí se zúčastňovaly pro ně připravené ankety o nejlepší pohádkovou postavu.
 
Marie Caltová

Dešenice – Dalším místem Klatovska, kde se aktivně hraje ochotnické divadlo, jsou Dešenice.

Doba ledová v nastudování Amatérského ochotnického klubu Dešenice v Lesním divadle Nýrsko.

I tam se našla parta nadšenců, kteří se rozhodli bavit ostatní z prken, která znamenají svět. „Na jaře roku 2006 jsme se začali scházet v tělocvičně místní školy s tím, že zkusíme nacvičit hru a předvést ji divákům. Volba tenkrát padla na text Vlastimila Pešky Rychlé šípy na motivy komiksových příběhů Jaroslava Foglara. Přes spíše pomalý rozjezd, k premiéře došlo až za rok, a to 31. května 2007, jsme nakonec sehráli čtyři představení, z toho dvě v kulturním domě v Dešenicích a po jednom v sále hostinců ve Skelné Huti a Chmelné,“ vzpomíná na začátky vedoucí souboru Yvona Suchanová.

Členové divadelního klubu AMOK Dešenice nastudují každý rok jednu hru. „Celkem jsme od svého vzniku odehráli 11 představení, vždy s velikým úspěchem a ohlasem u diváků. V našem repertoáru máme čtyři komedie: Rychlé šípy, Dívčí válka, Limonádový Joe a nejnověji hru Doba kamenná,“ pokračuje Suchanová.

Nutno také připomenout, že dešeničtí ochotníci kromě svých her těší příznivce každoročně i živým betlémem s živou hudbou a zpěvy, který uvádějí vždy před branou historické tvrze v Dešenicích.

„Dokonce se nám podařilo získat do našich řad pro tento počin i člena hudebního souboru divadla Karlín v Praze pana Koudelku, který nás doprovází hrou na trubku,“ dodává vedoucí souboru.

Amatérský ochotnický klub Dešenice se schází jednou týdně v základní škole. Tam se herci a herečky připravují na své role a zkouší. Když je třeba, mají k dispozici i jeviště kulturního domu.

„Jsme ochotníci, a tak si vše děláme sami. Myslím tím od kulis přes kostýmy až po výlep plakátů. Každý umí něco, a tak se doplňujeme. Zatím to funguje,“ říká ochotnice.

Dešeničtí ochotníci pravidelně zahajují sezonu v lesním divadle Nýrsko. Letos 8. května tam uvedli svoji nejnovější hru Doba kamenná autora Pavla Němce.

„Je to komedie z doby kamenné, která je důkazem toho, že lidé se za dlouhou dobu, která nás dělí od doby lovců mamutů, vůbec nezměnili. Jde o obraz dnešního života, byť se odehrává v nejdávnější minulosti. Dva šamani, kteří byli svými tlupami vyhnáni, sledují novou tlupu, která nemá šamana. Protože se nemohou dohodnout, který z nich ji objevil první, nakonec vymyslí plán pro oba: jeden z nich se stane šamanem a druhý bohem. Oba zneužívají svého postavení k pohodlnému, bezpracnému životu, nakonec jsou ale jejich podvodné fígle ženami odhaleny a se štěstím se jim podaří uprchnout. Vzápětí však objeví v údolí hlediště nové oběti a chystají se pokračovat ve svém podvodném způsobu života. V tlupě se setkáváme s neschopným náčelníkem, zbytečným písařem, bojácným lovcem, kariéristickou písařovou, mužůchtivou lovcovou, naivní náčelnickou dcerou, zkrátka s lidmi, které potkáváme každý den a budeme se s nimi zřejmě potkávat navěky. Tuto hru jsme si náramě užili a myslím, že diváci také,“ dodává Suchanová.

Dešeničtí ochotníci nehrají jen v Dešenicích a Nýrsku. Se svým uměním vyjíždějí i do okolních měst a obcí. Jejich výkony budou moci obdivovat příznivci divadla také v Klatovech v letních měsících.

AMOK Dešenice se může pochlubit čtrnácti členy. „Když je třeba, přibereme přátelé z okolí, abychom obsadili všechny role. A jak vybíráme repertoár? Každý přijde s nějakým návrhem, a pak se popereme,“ směje se principálka.

V představení Doba kamenná mohou příznivci dešenických ochotníků obdivovat herecký talent Tomáše Šafaříka, Yvonny Suchanové, Miroslava Suchana, Marie Suchanové, Jiřího Feruse, Heleny Boučkové, Jaroslavy Čadové, Jany Šafaříkové, Víta Urbánka, Lenky Sýkorové, a Milana Širaje.

Dešenice sice nemají bohatou divadelní tradici, přesto se zde divadlo v minulosti také hrávalo. Z kroniky víme, že již v roce 1947 se tam poprvé objevuje plán na zakoupení loutkového divadla pro mateřskou školu. Vzpomenout musíme i ochotnickou činnosti hasičů. Vedle požárních úkolů plnili i program vzdělávací, a tak nejenže vybudovali vlastní jeviště pro ochotnická představení, ale snažili se zakoupit pro své jeviště náročnější kulisy a výpravu, což se jim částečně podařilo. Mezi hry, které hasiči v minulosti v Dešenicích sehráli, patřila tato díla: Vojnarka, Paličova dcera, Roklin, Myslivna, Národ pod křížem. Z lehčích žánrů pak Ferda šéfem, Výměnek, Prach a broky, Deset černoušků. V roce 1954 byla v Dešenicích ustanovena osvětová beseda. Prvním správcem byl ředitel školy K. Votruba. Pomocníkem v kulturní práci mu byl Výbor žen, věnující se v Dešenicích aktivně loutkovému divadlu.

V Radnicích u Rokycan  16. 5. skončila XVII. oblastní přehlídka činoherních souborů hrajících pro děti Radnický dráček.  Letošního ročníku se zúčastnilo sedm souborů z Plzeňského a Karlovarského kraje.
Porota letos neudělila žádnou hlavní cenu, a tak Radnický dráček bude čekat na svého nového majitele až do příštího ročníku.  Na Národní přehlídku  činoherních souborů hrajících pro děti byl letos  pouze doporučen soubor M+M  Hranice s pohádkou Čert a kupec Seberád  a Divadlo Propadlo Plzeň s představením O kouzelném flašinetu.
Dnes, v sobotu  15. května 2010 v 10 hodin dopoledne odstartovala v Radnicích u Rokycan XVII. Západočeská oblastní přehlídka činoherních divadelních souborů hrajících pro děti Radnický dráček 2010.
Přehlídku zahájil principál Divadelního spolku  v Radnicích  René Keller, který diváky i zúčastněné soubory  přivítal  jménem organizátorů, kterými jsou Svaz českých divadelních ochotníků západočeské oblasti, Spolek divadelních ochotníků v Radnicích a Divadelní studio D3 Karlovy Vary.
Poté odstartoval bohatý program divadelních představení, seminářů a hodnocení poroty. Jako první se divákům představil Divadelní soubor Žumbera Plzeň, který uvedl hru Ladislava Synka Barboroviny aneb hledá se královna, kterou se souborem nastudovala režisérka Jitka Kováříková.
Po tomto představení  se uskutečnilo slavnostní přijetí zástupců souborů na radnici města Radnice, kde herce přijal pověřený zastupitel Jaroslav  Vonásek, který je sám aktivním ochotníkem.
Přehlídka Radnický dráček  je podle Vonáska velkou kulturní a společenskou událostí města. Město se snaží ochotníky plně podporovat a proto se mohou v letošním roce pyšnit tím, že  jejich divadelní soubor slaví 160 let nepřetržité aktivní činnosti.  Přivítal ve městě nové divadelní soubory, mezi kterými nechyběl  náš Divadelní spolek Úhlavan z Přeštic. Popřál všem, aby se jim jejich představení před odbornou porotou vydařila, aby si z Radnic odvezli řadu zážitků a vzpomínek a hlavně, dobrý pocit z reakcí a radosti dětského publika, které v Radnicích divadelní přehlídkou a každým představením naprosto žijí.
Během soboty  se na prknech která znamenají svět představily také další soubory, jako Osada Horní Bříza s pohádkou Jak se peklo zadlužilo a co z toho všechno bylo, Divadelní soubor M+M Hranice s pohádkou Čert a kupec Seberád a Divadelní spolek Jezírko Plzeň s jejich Čarodějkou na vdávání. Vše ukončil společenský večer s tancem a hudbou.
Nad každým představením dohlížela odborná porota ve složení: předseda Vlastimil Ondráček ( místopředseda Svazu českých divadelních ochotníků  ZČ, herec a režisér z Karlových Varů,  Máša Caltová (dramaturgyně Divadla J. K. Tyla  z Plzně) a František Hromada (divadelní režirér z Chebu).
Harmonogram ZČ oblastní přehlídky RADNICKÝ DRÁČEK 2010.

Sobota 15.5.2010
08,00 – 09,30        Příjezdy souborů, odborné poroty a hostů přehlídky.
09,30 - 09,45        Setkání členů odborné poroty s pořadateli.
09,00 – 10,00        Příprava prvního představení – DS Žumbera Plzeň
10,00 -  11,00        Zahájení přehlídky – ředitel přehlídky.
            První soutěžní představení
            Divadelní soubor Žumbera Plzeň
            Ladislav Synek
            Bramboroviny aneb Jak se hledá pohádka
            Režie Jitka Kováříková
            Délka představení 50min, příprava scény 40 min,

11,30 – 12,00        Přijetí starostou města na radnici.
12,15 – 12,45        Hodnocení odborné poroty – seminář  – DS Žumbera Plzeň

13,00 – 14,15        Druhé soutěžní představení:
            Divadelní soubor Osada Horní Bříza
            Jaroslav Koloděj
            Jak se peklo zadlužilo a co z toho všechno bylo
            Režie Eva Zajícová
14,45 – 15,15        Hodnocení odborné poroty – seminář  – DS Osada Horní Bříza
15,30 – 16,15        Třetí soutěžní představení:
            Divadelní soubor M+M Hranice
            Vratislav Mikan
            Čert a kupec Seberád
16,30 – 17,00        Hodnocení odborné poroty -  seminář --  M+M Hranice
17,30 – 18,40        Čtvrté soutěžní představení:
            Divadlo  Jezírko Plzeň
            Jaroslav Pára
            Čarodějka na vdávání
            Režie Jaroslav Pára
19,15 – 19,45        Hodnocení odborné poroty -  seminář – DS Jezírko Plzeň
20,00            Společenský večer.

Neděle 16.5.2010                      
10,00 – 11,10        Páté soutěžní představení:
            Divadelní spolek Úhlavan Přeštice
            Vladimír Kábrt
            Vesnická pohádka
Režie Ludvík Pouza
11,30 – 12,00        Hodnocení odborné poroty – seminář – Úhlavan Přeštice
12,30 – 13,30        Šesté soutěžní představení:
            DS Podividlo ažažAš
            Autor - neuveden
            O Popelce
            Režie Vratislav Mikan
14,45 – 15,45        Sedmé soutěžní představení:
            Divadelní soubor Propadlo Plzeň
            Autor neznámý
            O kouzelném  flašinetu
            Režie Dagmar Marovičová
16,00 – 17,00        Hodnocení odborné poroty -  seminář – Podividlo ažažAš  +
DS Propadlo Plzeň
17,00 -            Závěreční vyhodnocení přehlídky.
O víkendu odstartoval Divadelní máj v Horšovském Týně. Svoji premiéru tu bude mít i Úhlavan z Přeštic. Příběh, ve kterém nechybí láska, humor, zápletka a šťastný konec. Tak by se dala charakterizovat Vesnická pohádka. Vloni ji nacvičili a letos s dní před publikem vystupují ochotníci ze spolku Úhlavan z Přeštic.
Jednou z jejich hereckých zastávek bude v polovině května Horšovský Týn. Spolu s dalšími třemi soubory z Plzeňského kraje se zúčastní přehlídky regionálních ochotnických divadel pod názvem Divadelní máj. Ta odstartovala 7. května představením Ať žije Buchon v nastudování místního divadelního souboru.
Co diváci uvidí dál?
14. 5 - Divadelní společnost Divoch ze Stříbra - Podivuhodná noc na Karlštejně aneb Jak Eliška na hrad tajně přišla.
16. 5. - Divadelní spolek ÚHlavan Přeštice - Vesnická pohádka od 16.00  hodin
21. 5. Divadelní spolek Poběžovice - Rejžák z Prahy
Již posedmnácté se bude v Radnicích v domě U růže konat zápodošeská oblastní přehlídka pro děti Radnický dráček. Amatérské divadelní soubory z Plzeňského  a Karlovarského kraje  nejen potěší děti z Radnic a blízkého okol, ale zároveň budou soutěžit o nominaci na národní přehlídku divadla pro děti Popelka Rakovník.
Vyhlašovatel přehlídky, Svaz českých divadelních ochotníků, je letos opravdu spokojen, neboť se přihlásilo sedm divadelních souborů.
V sobotu 15. května v 10 hodin zahájí přehlídku Divadelní spolek Žumbera Plzeň s pohádnou Barboroviny aneb Hledá se královna. Ve 13 hodin přiveze Divadelní spolek  Osada Horní Bříza pohádku Jak se peklo zadlužiulo a co z toho všechno bylo. Stálý účastník přehlídky Vratislav Mikan se svým souborem M+M Hranice  zahraje v 15.30 pohádku Čert a kupec Seberád. Poslední sobotní vystoupení bude patřit plzeňskému Jezírku, které v 17.30 uvede svouČarodějku na vdávání.
Nedělní dopoledne bude patřit nováčkovi na této přehlídce, Divadelnímu spolku Úhlavan z Přeštic, který v 10 hodin uvede Vesnickou pohádku. Ve 12.30 se představí soubor z Karlovarského kraje podividlo ažažAš  z Aš. Ten přiveze pohádku O Popelce. Soutěžní klání uzavře další plzeňský soubor Propadlo, který ve 14.45 zahraje pohádku O kouzelném flašinetu.
Všechna představení bude bedlivým okem sledovat odborná porota, v níž zasednou Máša Caltová (dramaturgyně DJKT Plzeň), František Hromada (režisér z Chebu) a Vlastimil Ondráček (režisér  a herec z Karlových Varů). Ti rozhodnou o tom, kdo si odveze hlavní cenu - Radnického dráčka a bude zastupovat náš kraj na národní přehlídce. Ovšem největší odměnou pro všechny soubory jsou rozzářené dětské oči.
1  
..  
10  
..  
15  
16  
17  
18  
19  
..  
26  
 
Děkujeme za vaší návštěvu