OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

XXVII. Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla
Kulturní dům Horažďovice 11. března – 14. března 2010
Také  poběžovičtí ochotníci v roce 2009 slaví krásné 60. narozeniny svého souboru. K tomuto významnému jubileu v průběhu roku připravili hned několik akcí. Na Velikonoce se již tradičně uskutečnila premiéra nové hry, tentokráte to byla Otylka Jaromíra Břehového. V létě spatřila světlo světa brožurka, která ve stručnosti shrnuje nejen činnost samotného souboru, ale přináší i víceméně ucelený přehled jednotlivých uvedených her i lidí, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na fungování ochotnického divadla v Poběžovicích. V rámci pouťových slavností byla v prostorách místního zámku zpřístupněna výstava, která návštěvníkům po dva měsíce nabízela fotografické i písemné dokumenty bohaté divadelní práce souboru. Kromě několika repríz výše zmíněné Otylky, které se uskutečnily v místním regionu, zatím poslední akcí poběžovických divadelníků byl ples, který se konal v pátek 20. listopadu. Divadelní ples byl koncipován nejen jako oslava významného výročí, ale také jako neformální setkání bývalých i současných členů souboru, všech příznivců a přátel ochotnického divadla. V průběhu večera byli účastníci plesu zapojeni do sehrání improvizovaného divadelního představení,  došlo i k dovednostní soutěži mezi soubory z Poběžovic a z Horšovského Týna. K tanci a poslechu vyhrávala po celý večer dechová kapela, nechyběla ani dámská volenka či půlnoční překvapení v podání místních divadelníků. Jediným kazem na celé vydařené akci byla menší účast, než organizátoři předpokládali. Dílem se na tomto faktu podepsalo aktuální chřipkové onemocnění. Na druhou stranu je pravda, že řada hostů bohužel nereagovala na doručené pozvání. Škoda - šedesát let aktivní činnosti souboru není rozhodně málo a určitě stojí za malé posezení i zavzpomínání si. Tak snad někdy příště v Poběžovicích!   
 V  roce 2009 divadelní soubor Štace Kaznějov dovršil třicátou sezónu svého působení.  Souborem prošlo přes stovku aktivních členů, kteří sehráli kolem pětiset představení na domovské scéně a dalších štacích. Divadelní soubor Štace Kaznějov vydal k této příležitosti brožuru „30 let DS Štace Kaznějov“, kterou napsala   Alena Svobodová.  Brožura je umístěna v elektronické podobě na: http://www.divstace.wz.cz/.
K 30. výročí založení souboru  byla v obnovené premiéře po 24 letech nastudována divoká fraška  F. G. Lorcy Čarokrásná ševcová.  Alena Svobodová oprášila text a ujala se režie. 
Obě premiéry a další 3 reprízy  na domovské scéně Divadélka ŠUTR ( Štace uvnitř této radnice) v Kaznějově   byly vyprodány a tak chystáme ještě představení na jaře v r. 2010. Inscenace je také vděčným titulem pro zájezdová představení, která jsme sehráli dosud na  8 štacích.
 Štace dostala  k  výročí velký dárek od města Kaznějov v podobě nového  sociálního  zařízení  a instalace výtahu v prostorách ŠUTRU . Takže  může svým divákům nabídnout větší návštěvnický komfort  a zejména bezbariérový přístup  do divadla. První diváci  vstoupí do nových prostor již v čase adventním, kdy  tradičně Štace sehraje Živý Betlém.  Následně  bude Betlém jako dárek seniorům uveden v Domově důchodců v Horní Bříze.
Vzhledem k rekonstrukci se všichni herci i neherci včetně režisérky proměnili v čase podzimním  na uklízecí četu. Na kaznějovských divadelních prknech se smýčilo, desinfikovalo a plnily se kontejnery. Nový repertoár byl tudíž odsunut na příští rok.  Připravujeme autorskou pohádku souboru „O pravdomluvné buchtě“  a probíhá dramaturgický výběr inscenace pro dospělé. Ale jak to u vesnických ochotníků chodí, nemáme   valný příliv nových členů a  navíc se mezi  mladými Štacáky  rozmohly vdavky, rodičovství a s tím související  budování rodinného hnízdečka. Je to radost, ale co chudák režisér a dramaturg?

Zpracovala: Alena Svobodová, Antonín Adámek
1  
..  
10  
..  
17  
18  
19  
20  
21  
..  
26  
 
Děkujeme za vaší návštěvu