OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

H a r m o n o g r a m    
zpč oblastní přehlídky činoherních souborů hrajících pro děti  R a d n i c k ý   d r á č e k   2011.

Sobota 14.5.2011
Příjezdy souborů, odborné poroty a hostů.
12,00 – 13,00        Příprava prvního soutěžního představení
12,00 -  12,30        Přijetí u starosty města na radnici.
13,00 -  13,50        První soutěžní představení
            Podividlo ažažAš
            Božena Němcová: Perníková chaloupka
            Režie: Petr Vojkůvka a Jolana Zacharová
           
13,50 – 14,20        Úklid jeviště.
13,50 -  14,20        Porada odborné poroty, ubytování.
14,20 -  15,00        Hodnotící seminář – Aš
14,20 -  15,00        Příprava druhého soutěžního představení.
15,00 -  15,40        Druhé soutěžní představení.
            DOS KOMEDIA Rotava
            Václav Beran: O čarodějném kameni
            Režie: Alena Vyšehradská
         
15,40 – 16,10        Úklid jeviště.
15,40 - 16,30        Porada odborné poroty.
16,10 – 16,30        Příprava třetího soutěžního představení.
16,30 -  17,00        Třetí soutěžní představení.
            Na poslední chvíli Ostrov
            Irena Brandová: Pohádka u rybníka
            Režie Lucie Veličková
          
17,00 -  17,05        Úklid jeviště.
17,00 – 17,30        Porada odborné poroty.
17,30 – 19,00        Hodnotící seminář Rotava a Ostrov.
            Večeře.
20,00             Společenský večer.

Neděle 15.5.2011
09,00  – 10,00        Příprava čtvrtého soutěžního představení.
10,00 -   11,00     Čtvrté soutěžní představení.
            Divadelní spolek Úhlavan Přeštice při KKC Přeštice       
            Josef Lada, Jaroslav Preclík: O líném Honzovi
            Režie Ludvík Pouza, Michal Uhlík, Michal Jánský
                
11,00 – 11,30        Porada odborné poroty.
11,30  - 12,00        Hodnotící seminář  - Přeštice
            Oběd.
12,30 – 13,00        Příprava hostujícího souboru.
13,00  - 14,15        Závěr přehlídky a navazující inspirativní představení. souboru.
            Divadélko Kuba Plzeň¨
            Petr a Dana Mládovi, František Kaska
            Není drak jako drak
            Režie Petr Mlád
        

Odborná porota: Jaroslav Kodeš, Marie Caltová, Vlastimil Ondráček, tajemnice Hana Šiková.

Harmonogram sestavila programová rada oblastní přehlídky ve složení René Keller, ředitel přehlídky, Vlastimil Ondráček, místopředseda zpč SČDO a Hana Šiková, tajemnice zpč SČDO dne 16.dubna 2011.
Na základě rozhodnutí předsednictva zpč SČDO vyvolané výší dotací MK ČR a Plzeňského kraje na zpč oblastní přehlídky jsou soutěžící soubory povinny uhradit účastnický poplatek ve výši Kč 600,-. Tento příspěvek se snižuje o 50%  souborům, které mají ve svých řadách 6 - 10 členů SČDO a účastnický poplatek nemusí hradit soubory mající ve svých řadách 11 a více členů SČDO. Krácení účastnického poplatku je uplatňováno pouze v případech, že soubory mají zaplaceny členské příspěvky  SČDO na rok 2011 ještě před účastí na oblastní přehlídce.
K počtu účinkujících herců  nutných k uskutečnění inscenace může být započítáno maximálně 5 dalších nutných členů souboru, např. režisér, nápověda, technikáři apod. Náklady za členy nad tento počet jdou na vrub souboru. (např. ubytování, doprava apod.).
Oblastní přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku Popelka, která se koná 3. – 7.listopadu 2011 v Rakovníku.   Odborná porota oblastní přehlídky má právo na národní přehlídku pouze inscenace doporučovat. Pro nominace byla zrušena.
Připomínáme povinnost souborů vyřízení autorských práv!

V Plzni dne 16.dubna 2011.

Tajemnice zpč SČDO:                                            Místopředseda zpš SČDO:
Hana Šiková                                                             Vlastimil Ondráček


 
H a r m o n o g r a m 
západočeské oblastní přehlídky venkovských divadelních souborů 40. Žlutické divadelní léto 2011
Pátek  3.6.2011
18,00 – 20,00        Příjezdy souborů, odborné poroty a hostů, ubytování.
18,00 – 20,00        Příprava prvního soutěžního představení.
20.00 – 21,50        První soutěžní představení:
            Divadelní soubor Žlutičan Žlutice 
Jaromír Břehový: Zátiší s loutnou
Režie  Břetislav Tetera  j.h.

21,50 – 22,10        Úklid jeviště – porada odborné poroty.
22,30            Hodnotící seminář  - Žlutičan – na sále
Sobota 4.6.2011
08,00 – 09,30        Příjezdy souborů, ubytování.
08,30 – 09,30        Příprava druhého představení .
09,30 – 11,10        Druhé soutěžní představení
            Hartmanické ochotnické divadlo TYL Hartmanice
            Marc Camoletti:  Na správné adrese
            Režie Václav Diviš

11,10 – 11,50        Úklid jeviště, porada odborné poroty.
12,00 – 12,30        Přijetí zástupců souborů a odborné poroty na radnici.
11,50–  13,00        Příprava třetího  představení
13,00 – 15,00        Třetí soutěžní představení
            Farní divadelní spolek Plánice
            Jiří Voskovec+ Jan Werich: Hlava proti Mihuli

15,00 – 15,20        Úklid jeviště, porada odborné poroty.
15,30 – 16,20        Hodnotící seminář – Hartmanice + Plánice
15,20 – 16,30        Příprava čtvrtého představení
16,30 – 18,10        Čtvrté soutěžní představení
            Divadelní soubor při MKIS Poběžovice
            Pavel Němec: Doba kamenná
            Režie Pavlína Vejvančická
          
18.10 – 18,40         Úklid jeviště,. porada odborné poroty.
18,40 – 19,30        Hodnotící seminář – Poběžovice – v galerii
18,40 – 20,00        Příprava pátého představení.
20,00 -  21,05        Páté soutěžní představení.
            Divadelní soubor Městského kulturního zařízení Horšovský Týn
            Georges Feydeau: Leona si pospíšila
            Režie: Václav Kuneš a Hana Žáková
        
21,05 – 21,30        Úklid scény, porada odborné poroty.
21,30 -            Společenský večer.
Neděle 5.6.2011
08,30 – 10,00        Příprava šestého představení.
10,00 – 12,10        Šesté  soutěžní představení.
            Spolek divadelních ochotníků v Radnicích
            Alois Jirásek. Lucerna
            Režie Milan Kroc
         
12,10 – 12,40         Úklid jeviště, porada odborné poroty.
12,40 – 13,40        Hodnotící seminář – H.Týn + Radnice – v galerii
12,40 -  14,00        Příprava sedmého představení
14,00 – 15.55        Sedmé soutěžní představení
            Divadelní soubor J.K.TYL Mýto
            Eugen Labiche: Slaměný klobouk
            Režie Petr Jandová
        
15.55 – 16,25        Úklid jeviště, porada odborné poroty
16,30 – 17,00        Hodnotící seminář – Mýto – na sále
            Z á v ě r   p ř e h l í d k y

Odboná porota: Rudolf Felzmann, Marie Caltová a František Hromada., tajemnice Hana Šiková. Harmonogram sestavila programová rada oblastní přehlídky ve složení Jana Pagáčová, ředitelka přehlídky, Vlastimil Ondráček, místopředseda zpč SČDO a Hana Šiková, tajemnice zpč SČDO dne 19.dubna 2011.
Na základě rozhodnutí předsednictva zpč SČDO vyvolané výší dotace MK ČR a Karlovarského kraje na zpč oblastní přehlídky jsou soutěžící povinni uhradit účastnický příspěvek ve výši Kč 600,-. Tento příspěvek se snižuje o 50% souborům, které mají ve svých řadách 6 – 10 členů SČDO a příspěvek nemusí hradit soubory mající ve svých řadách 11 a více členů SČDO. Toto krácení příspěvku je podmíněno zaplacením členského příspěvku SČDO na rok 2011 ještě před účastí na oblastní přehlídce.
Podstatné krácení dotací na zpč oblastní přehlídky podmiňuje účast soutěžících souborů částečným přenesením finanční spoluúčasti, jak bylo již uvedeno v propozicích zpč oblastních přehlídek vydaných v říjnu 2010. Programová rada stála před problémem z časových a finančních důvodů zajistit konání přehlídky s touto finanční spoluúčastí souborů a nebo snížením počtu soutěžících souborů.
Oblastní přehlídka je licencovanou přehlídkou pro výběr inscenací na národní přehlídku venkovských divadelních souborů  Krakonošův divadelní podzim 2011 ve Vysokém nad Jizerou a má právo nominovat vítěznou inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací. Národní přehlídka Krakonošův divadelní podzim se uskuteční ve dnech 8. – 15.října 2011.
Připomínáme povinnost souborů vyřízení autorských práv a jejich doložení ředitelce zpč oblastní přehlídky ve Žluticích.

Ve Žluticích dne 26.dubna 2011.
¨
Zpracoval Vlastimil Ondráček, místopředseda zpč SČDO.
11. ročník slavností chystá novou premiéru

Již před jedenácti lety se Divadelní spolek Jezírko pod vedením režiséra Jaroslava Páry rozhodl inscenovat divadelní hry pod širým nebem. Tak vznikly dva ojedinělé projekty neprofesionálního divadla - Křimická zámecká divadelní slavnost a Divadlo na zámku. V jejich rámci se divadelní soubor snaží veselou a vtipnou formou vrátit klasické autory zpět na jeviště a přiblížit je divákům bez rozdílu věku.
Originalita tohoto projektu spočívá v tom, že herci opustili kamenné divadlo a vypůjčili si křimický zámecký park k osmidennímu festivalu. Vzniklo tak kouzelné přírodní divadlo, kde může divák obdivovat jak přírodu, tak i světelné efekty, hudbu a pyrotechnické kousky, včetně závěrečného ohňostroje.

Program 11. ročníku bude po delší pauze okořeněn novou premiérou bláznivé komedie Lovu zdar!, kterou na motivy hry E. A. Longena napsali Kristina a Kryštof Kohoutovi.

O čem nová komedie je? Staré přísloví praví, že „příležitost dělá zloděje“. Přesto se paní hraběnka dost diví, když se přijede po letech nezájmu podívat na své polesí, které svěřila do péče hypochondrickému lesnímu a vychytralému hajnému. Ti dokázali společně s pytláky vyčistit les tak důkladně, že v něm nezbyla ani tlapka. A když se do toho všeho ještě přidají místní blb, okouzlující naivní vesnické děvče, pohledný zájemce o místní lesy a trampoty s láskou, je o legraci postaráno.

K dalšímu programu:

Zhruba třicítka herců se návštěvníkům představí ve hře Aloise Jiráska Lucerna. Známý příběh o odvaze mlynáře, lásce jeho schovanky Haničky, osamocené kněžně i problémech nadpřirozených bytostí zaujme nejen hereckými výkony, ale také světelnými efekty a tancem vil.
Komedii Williama Shakespeara Sen noci svatojánské znají diváci již od prvního ročníku festivalu v roce 2001. Pohádkový příběh o dvou zamilovaných párech, ochotnických hercích, královně vil Titanii, králi elfů Oberonovi  a jeho vykutáleném a nezbedném pomocníkovi Pukovi je útokem na každou bránici. Diváci nepřijdou ani o pyrotechnické efekty.
Hudebním zážitkem bude jistě komedie Vladimíra Renčína Nejkrásnější válka, která popisuje, jak řecké ženy dokázaly netypickým způsobem přinutit své muže k ukončení války. Do té doby se s nimi totiž odmítly milovat. Divák se pobaví pohledem nejen na zdrcené hrdiny, ale také na statečné hrdinky, pro něž je jejich plán stejně těžkým trestem jako pro jejich polovičky. Nejkrásnější válku doprovázejí chytlavé melodie písní, které ji částečně řadí do muzikálové roviny.
Novinkou letošního ročníku je posunutí času začátku u všech představení. Diváci, kteří přijedou MHD, se tedy nemusí bát, že nestihnou svůj spoj zpět do Plzně. Všechna představení nově začínají ve 20:00. Minimálně hodinu před každým představením a také po něm je divákům i hercům k dispozici bohaté občerstvení včetně oblíbených klobás, bramboráčků a jiných pochutin.
Každý rok doporučujeme divákům teplé oblečení. Není nutné se obávat ani rozmarů počasí, neboť divadlo hraje i za lehkého deště. Představení se ruší pouze při velmi nepříznivých podmínkách.

Program slavností:

Křimická  zámecká divadelní slavnost 2011

26. 5. čtvrtek      20:00    V. Renčín: Nejkrásnější válka
27. 5. pátek       20:00    A. Jirásek:  Lucerna
28. 5. sobota    20:00    Kristina a Kryštof Kohoutovi (na motivy hry E.A.Longena): Lovu zdar!    PREMIÉRA
Změna programu vyhrazena

Divadlo na zámku 2011

31. 5. úterý     20:00    V. Renčín: Nejkrásnější válka
1. 6. středa    20:00    W. Shakespeare: Sen noci Svatojánské
2. 6. čtvrtek    20:00    Kristina a Kryštof Kohoutovi (na motivy hry E.A.Longena): Lovu zdar!        
3. 6. pátek    20:00    Kristina a Kryštof Kohoutovi (na motivy hry E.A.Longena): Lovu zdar!                         
4. 6. sobota    20:00    W. Shakespeare: Sen noci Svatojánské
Změna programu vyhrazena                            


Vstupenky na divadelní představení lze zakoupit:
Informační centrum města Plzně, www.plzenskavstupenka.cz , na místě 1 hodinu před zahájením představení

Bližší informace a rezervace: www.jezirko.info nebo na telefonu 608 441 078
První ročník západočeské postupové přehlídky jednoaktových her Přeštická aktovka 2011 která se konala 2. 4. v Přešticích je u konce.

Porota a pořadatelé udělili následující ocenění:

Petra Poláčková
cena za scénografii k pohádce O perníkové chaloupce
Soubor M + M Hranice
 
Vladimír Kábrt
cena za autorsko režijní práci v aktovce Manželství naruby
Soubor DS Rynek Újezd u Plánice
 
Divadelní spolek Rynek Újezd u Plánice
cena starosty něsta Přeštice

Odborná porota doporučila na národní přehlídku jednoaktových her
ve Zbraslavi
Divadelní spolek Rynek Újezd u Plánice
s představením Manželství naruby.
Do Přeštic se opět po letech vrací divadelní přehlídka. V sobotu 2. dubna ožije velký sál Kulturního a komunitního centra v Přešticích maratonem ochotnických představení pro děti i dospělé - přehlídkou jednoaktových her zvanou Přeštická aktovka 2011.
"Soutěžní klání jednoaktových her se v západních Čechách koná už pětadvacet let, a to od roku 1986. Tato tradice vznikla v Plzni, kde měla soutěž své zázemí až do roku 2008. Pak se na dvě sezony přestěhovala do Husovky v Karlových Varech a letos do Přeštic," připomíná místopředseda Svazu českých divadelních ochotníků  západní Čechy Vlastimil Ondráček.
"V Přešticích se v minulosti aktivně hrálo jak ochotnické divadlo, tak se zde organnizovaly i různé okresní a krajské přehlídky souborů. Před rokem se v Přešticích podařilo divadelní soubor Úhlavan znovu obnovit a letos se sem ve spolupráci se svazem ochotníků vrací i západočeská divadelní přehlídka," říká ředitelka KKC Přeštice Martina Míšková.
První ročník Přeštické aktovky bude sice programově slabší, přesto na diváky čekají hned tři soutěžní a jedno motivační představení.
"Přehlídka odstartuje v sobotu 2: dubna v 10 hodin dopoledne, kdy vystoupí divadelní spolek M+M Hranice s představením Perníková chaloupka aneb Popletená pohádka od Vratislava Mikana. Ve 14 hodin je na programu domácí soubor  Úhlavan Přeštice s inscenací Jana Nerudy Stará hra. V 15 hodin se pak představí divadelní spolek Rynek z Újezda u Plánice, který přiveze komedii Vladimíra Kábrta Manželství naruby.
Tato představení zhlédne odborná porota, která bude v Přešticích pracovat ve složení: scénografka Eva Wiligová, herec a režisér  Václav Kuneš a herec a režisér Vilém Dubnička. Odborná porota bude mít možnost doporučit některou hru na národní přehlídku Kaškova Zbraslav, která se uskuteční ve dnech 26. - 27. 11. 2011," dodala Míšková.
H a r m o n o g r a m
zpč oblastní výběrové přehlídky jednoaktových her Přeštická aktovka 2011.

Sobota 2.dubna 2011
09,30 – 10.00        Příprava prvního představení DS M+M Hranice
10,00 -  10,45        Zahájení přehlídky
            První soutěžní představení
            Divadelní soubor M+M Hranice
            Vratislav Mikan: Perníková Chaloupka aneb Popletená pohádka
            Režie Vratislav Mikan
          
10,45 – 11,00       Úklid jeviště, porada odporné poroty.
11,30 - 12,30        Seminární hodnocení inscenace – M+M Hranice
13,30 - 14,00        Příprava druhého soutěžního představení Úhlavan Přeštice
14,00 – 14,20        Druhé soutěžní představení
            Divadelní spolek Úhlavan Přeštice při KKC Přeštice
            Jan Neruda: S t a r á    h r a
            Režie Ludvík Pouza a Michal Uhlík
           
14,20 – 14,30        Úklid scény, porada odborné poroty
14,30 -  15,00        Příprava třetího soutěžního představení DS RYNEK Újezd u Plánice
15,00 -  15,40        Třetí soutěžní představení
            Divadelní spolek RYNEK Újezd u Plánice
            Vladimír Kábrt: M a n ž e l s t v í   n a r u b y
            Režie Vladimír Kábrt
           
15,40 – 16,00        Úklid scény, porada odborné poroty
16,00 -  17,00        Seminární  hodnocení inscenace Úhlavan Přeštice a RYNEK Újezd
17,00 – 17,30        Vyhodnocení a závěr přehlídky
17,30 -  19,00        Příprava hostujícího souboru DS D 3 Karlovy Vary
19,00 -  20,25        Nesoutěžní inspirativní představení
            Divadelní studio D 3, Karlovy Vary
            Carlo Goldoni: T r e p e r e n d y
            Režie Anna Ratajská
         
20,30 – 21,00        Úklid scény.

Harmonogram sestavila programová rada oblastní přehlídky ve složení Vlastimil Ondráček, místopředseda zpč SČDO, Hana Šiková, tajemnice zpč SČDO, Martina Míšková, ředitelka KKC Přeštice dne 1.února 2011.
Odborná porota bude pracovat ve složení Eva Willigová, Václav Kuneš a Vilém Dubnička.
Odborná porota má právo doporučit inscenaci na národní přehlídku Kaškova Zbraslav, která se koná  ve dnech 26. -  27.11.2011.

V Plzni dne 1.2.2011,                                                                Místopředseda zpč SČDO
                        Vlastimil O n d r á č e k   

Černoch – Černoch z Černíkova není rodák z černého kontinentu, trvale žijící v této obci, ale název tamního ochotnického divadelního spolku.


Černoch je název ochotnického divadelního souboru z Černíkova.
 
Myšlenka znovu obnovit ochotnický soubor zrála v hlavách Jiřího Poóra a Jana Pernikla deset let.
„Naše chtíče hrát divadlo vyvrcholily po hostování několika přespolních ochotníků. Předtím jsme o divadle stále jen básnili, ale skutek utek. V dubnu před pěti lety jsme si řekli, že naše sny musíme konečně uskutečnit, protože když to dokážou jiní, tak my taky. Začalo se mluvit o první hře a shánět, kdo by do toho s námi šel. Snad to byla souhra náhod nebo osud, ale dali jsme dohromady partu kluků, kteří měli i talent,“ říkají Jan Pernikl a Jiří Poór.
Jako většina ochotníků i Černíkovští vsadili na komedie. „Vážné hry by asi lidi moc netáhly. Komedie má tu výhodu, že když něco zapomeneme, není to pro diváky tragédie, ale teprve pořádná legrace,“ pokračují.
První hrou, jíž se Černíkovští představili, byl Dlouhý, Široký a Krátkozraký Járy Cimrmana a byla to čistě pánská jízda. Druhou hrou v pořadí byla Dívčí válka Františka Ringo Čecha a to už bylo třeba rozšířit soubor i o ženy. Při výběru třetí hry zůstali věrni Františku Ringo Čechovi a nastudovali Pravdu o zkáze Titaniku.
V současné době těší Černíkovští své diváky Charleyovou tetou od J. B. Thomase. Každá jimi nastudovaná hra se opakuje v deseti reprízách. Mají své stálé publikum nejen doma, ale také v Kanicích, Úboči, Kdyni, Domažlicích, Klatovech, Pocinovicích, Osvračíně, Chodské Lhotě, Loučimi a dokonce i v Praze. Jak však poznamenal Jiří Poór a Jan Pernikl, zatím ne ve Zlaté kapličce, ale v Dolních Počernicích.
Jejich velkým snem je nastudovat Jiráskovu Lucernu.„Tak vážný kus se nám s touhle partou bláznů dát dohromady asi nikdy nepodaří,“ říkají Pernikl a Poór.
Čím své příznivce ohromí Černoch letos je zatím tajné.„Použijeme repliku z cimrmanova Vizionáře: ´My nesmíme ani naznačovat´, ale snad můžeme prozradit, že to bude opět komedie a premiéra by měla být o černíkovské pouti,“ dodávají.

Domažlice – Dnes se s naším putováním po ochotnických divadlech vrátíme do Domažlic, kde se seznámíme s úplným ochotnickým miminkem.


Domažličtí ochotníci pod vedením Milana Nebehaje.

 Soubor, který funguje teprve jedenáct měsíců a do podvědomí diváků se dostal pouze jednou hrou, nemá vlastně ani název. Jsou to jednoduše Ochotníci z Domažlic pod vedením Milana Nebehaje.
Nejbližším žánrem tomuto souboru jsou komedie, a jak říká sám režisér, je to také kvůli divákům, protože dnešní uspěchaný člověk by si měl přijít do divadla odpočinout, pousmát se a ne se trápit tragédiemi.
Právě toho se drželi i při výběru úplně první hry, kterou společně nastudovali, a jejíž premiéru mohli diváci vidět vloni 13. listopadu v domažlickém MKS.
„Hra Generální zkouška – Únos v Domažlicích je naší první hrou. Napsal ji Aldo Nikolaj a my jsme si ji trošku přizpůsobili dnešní době a našemu městu,“ říká Nebehaj.

„Kromě Domažlic jsme hráli v Chodově, Milavčích a Koutě na Šumavě. V nejbližší době nás čeká Koloveč a plzeňské divadlo Dialog. Dá-li bůh, zahrajeme si v pátek před Chodskými slavnostmi v zahradě pod Chodským hradem,“ popisuje Nebehaj.
Sedmičlený soubor ochotnických nadšenců, ve kterém působí Leona Schleissová, Martin Plzák, Filip Rojt, Ondřej Pergl, Jana Tulačková, Barbora Zíková a Milan Nebehaj je samostatný a tím pádem nemá žádné výhody jako soubory které působí například pod obcí nebo kulturním střediskem. Musí proto zapojit fantazii a šikovné ruce, aby představení mohli zrealizovat.
„Kulisy jsem vymyslel a vyrobil sám, obrazy namaloval Marek Beck, líčíme se sami a občasnou nápovědou je nám Jirka Horský,“ říká Nebehaj.
V září se soubor plánuje zúčastnit přehlídky ochotnických divadel Jiráskův Hronov a jak prozradili, už dnes vědí, čím ohromí své příznivce příště. Nebrání se ani přílivu nových herců.
„Rádi přibereme kohokoliv, kdo umí alespoň trochu zpívat. Do budoucna bychom totiž chtěli zkusit pohádkový muzikál,“ prozradil vedoucí souboru.
Jako pro všechny jiné soubory je i pro tuto patru ochotníků největší odměnou potlesk a spokojený úsměv diváka. Soubor má však i svůj velký sen.
„Až budeme hrát v Domažlicích pod Chodským hradem, chtěli bychom najít sponzory na profesionální nazvučení,“ dodává Nebehaj.


Helena Bauerová, Domažlický deník
www.domazlicky.denik.cz

Největší úspěch v historii divadelního spolku zažil Tyjátr Horažďovice, který zvítězil na Západočeské oblastní přehlídce činoherního a hudebního divadla v Horažďovicích, která se konala ve dnech 10. – 13. 3. 2011.

„Náš soubor existuje 166. let ale vítězství na západočeské přehlídce a doporučení na Národní přehlídku činoherního divadla v Děčíně je naším největším úspěchem. Tohoto ocenění si všichni nesmírně vážíme a ceníme, protože přehlídka, která se v našem městě pravidelně koná, je významnou a prestižní soutěží, ve které zúčastněné soubory představují většinou to nejlepší ze své tvorby,“ říká principál a režisér Tyjátru Horažďovice Karel Šťastný, který od poroty obdržel i čestné uznání za režii vítězné inscenace N. Simona Řeči.

Řadu cen si odvezl z přehlídky i nováček soutěže Sušický divadelní spolek Schody, který v Horažďovicích uvedl inscenaci Limonádový Joe.

„Odvezli jsme si domů hned pět ocenění, což je na začátečníky velký úspěch. Moc se mi na přehlídku popravdě jet nechtělo, ale nabídlo nám to kulturní středisko a zájem měli i členové souboru. Moc si všech ocenění i hodnocení poroty vážíme,“ říká principálka Sušického divadelního spolku Schody Zuzana Baierlová – Navrátilová.

„Náš soubor vznikl na podzim roku 2009, kdy jsme po přestávce opět navázali na bohatou divadelní tradici. Inscenace Limonádový Joe je našim prvním představením. Dali jsme do jeho přípravy opravdu všechno,“ dodala Navrátilová, která má k Horažďovicím vřelý vztah. Z Horažďovic je její babička, která byla také výtečnou ochotnicí.

Porota i pořadatelé letošní 28. divadelní přehlídku hodnotí kladně. Zájem o účast souborů byl tentokrát veliký.

„Původně se na letošní ročník přehlídky hlásilo zhruba 14 souborů z různých koutů republiky. Upřednostnili jsme ale nakonec soubory z Plzeňského a Karlovarského kraje, takže se nakonec utkalo osm souborů. I tak je to poměrně vysoké číslo,“ informovala tajemnice přehlídky Hana Šiková.

Ochotníky přijal na radnici města starosta Horažďovic Karel Zrůbek, který slíbil, že udělá vše proto, aby jubilejní 30. ročník přehlídky v roce 2013 byl v Horažďovicích oslaven velkolepě, protože ochotnické divadlo si to určitě zaslouží.

„Byla to velice dobrá přehlídka, která byla v mnoha případech překvapením. Soubory přijely opravdu připravené, a tak jsme mohli na jevišti vidět minimálně čtyři představení na výborné úrovni. Škoda jen, že už nemá porota z horažďovické přehlídky možnost rovnou nominovat, ale jen doporučovat představení na Národní přehlídku v Děčíně, protože letošní vítěz, Tyjátr Horažďovice předvedl opravdu výborné představení,“ hodnotil přehlídku nestor ochotnického divadla a místopředseda Svazu českých divadelních ochotníků v západních Čechách Vlastimil Ondráček.

1  
..  
7  
8  
9  
10  
11  
..  
20  
..  
26  
 
Děkujeme za vaší návštěvu