OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

KLATOVSKO

BÍLUKY

Na počátku 2. světové války pořádala místní skupina „Národního souručenství“ amatérská divadelní představení. Zpočátku s vypůjčenými divadelními dekoracemi ze sousedních Petrovic, později však pořídili si mladí herci dekorace vlastní. Opona (dosud zachována) zakoupena byla z obce Klášter u Nepomuka za 1000,- Kč, z toho 500 Kč dal „Sbor dobrovolných hasičů“ a 500 Kč místní organizace „Národního souručenství“. Hrála se například hra „Černý kříž v poli“. Po roce 1942 zdejší soubor zanikl z důvodu odchodu většiny mladých na nucené práce do Německa.

Zdroj: Vzpomínky Františka Ližana z Bíluk č. p. 3, nar. 1924.

 
Děkujeme za vaší návštěvu