OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

KLATOVSKO

DOLANY

Také Dolany se mohou pyšnit bohatou ochotnickou a loutkářskou tradicí, která sahá do třicátých let minulého století, kdy divadelní představení v obci organizoval Sokol i sbor dobrovolných hasičů.  V obci se velmi aktivně hrálo kromě klasického divadla i divadlo loutkové, a to až do roku 1954, kdy z důvodu poklesu zájmu veřejnosti soubor zanikl. Organizování loutkového divadla přešlo proto nejprve pod Výbor žen, který byl v Dolanech založen v roce 1952, a později pod Český červený kříž (ČČK). Ani tak se však nepodařilo odvrátit konec tradice. Divadlo na dlouhých 25 let zaniklo. Obnova loutkového divadla v Dolanech se uskutečnila v roce 1986, a to opětovně za přispění členů červeného kříže a jejich rodinných příslušníků. Díky občanům byla opravena scéna loutkového divadla a byl obnoven i soubor loutek. Nadšení a elán pro tento druh umění však ani tentokrát nevydržely a divadla se hrála tak jednou za dva tři roky. Teprve od roku 1995, kdy se do čela souboru postavila paní Foltová, nastal zásadní zvrat. Zatímco doposud tvořili loutkohereckou skupinu převážně lidé nad třicet let, vytvořila paní Foltová kolem sebe v roce 1997 skupinu mladých lidí. Ti se nejenže zapojili do práce po stránce loutkoherecké, ale sami také hry psali a režírovali. Během roku se vytvořil široký okruh příznivců divadla a i organizovaná divadelní představení měla velkou diváckou účast. V roce 1998 však paní Foltová zemřela. Obecní úřad se dohodl s ČČK, že převezme záštitu nad loutkovým divadlem, aby tradice znovu nezanikla. Obec se také dohoda s učitelkou tamní mateřské školy Jarmilou Kozákovou, která se zavázala, že převezme vedení loutkoherecké skupiny a bude nadále pokračovat s nácvikem her.

„Už soubor vedu třináct let a pořád mě to baví. Současný soubor má sedm mladých členů, kteří jsou pro tuto práci doslova zapáleni. Připravujeme dvě hry ročně. Nějaké scénáře jsme tu měli, jiné jsme si různě sehnali a půjčili,“ vypráví Kozáková. Loutkoherci hráli v poslední době například hry Čertův kvítek, Rusalka, Čarovný les a poslední hrou byla Honza doktorem. „Jsme rádi že o naše pohádky je mezi veřejností stále zájem. Chodí děti i dospělí. Máme k dispozici kolem třiceti marionet. Vodit tento druh loutek není vůbec jednoduché. I to jsme se museli naučit a jde to,“ pokračuje principálka.
Díky obecnímu úřadu má loutkářský soubor své nové, moderní zázemí v družině základní školy.

 
Děkujeme za vaší návštěvu