OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

KLATOVSKO

HARTMANICE

Společenský život v Hartmanicích byl tradičně čilý a bohatý již před válkou. Dokladem toho byly četné spolky. Nejstarší byl spolek veteránů zal.1874, který měl svého času dokonce až 100 členů. Dále szde působil polek dobrovolných hasičů, tělocvičný spolek (Turnverein), pěvecké sdružení, mužský pěvecký sbor.

Byly zde i  ochotníci, kteří hrávali divadlo v hostinci "U Lípy".

„Na tuto bohatou divadelní tradici navázali po 2.svět.válce i noví obyvatelé Hartmanic. Hlavní zásluhu o obnovení činnosti ochotnického divadla zde měla tehdy mladá profesionální herečka Vlasta Vlažná, která pocházela ze staré herecké rodiny a která vystupovala pod uměleckým jménem Vlasta Janků. V Hartmanicích se paní Vlasta pustila do práce s energií a temperamentem sobě vlastním. S dalšími nadšenci založila ochotnický spolek J.K.Tyla. Členové spolku tehdy byli např. p.Kopačka,V.Mužík, P. B.Marouš, místní farář, M.Nováková, p.Zíbar a další. Největší úspěch měla hra L.Stroupežnického "Václav Hrobčický z Hrobčic", kdy v titulní roli zazářil hostující mistr Rudolf Deyl, člen ND v Praze. Tato hra měla svou premiéru u příležitosti 1.hraničářské nár.pouti v Hartmanicích,“ připomíná historii divadla v Hartmanicích režizér a umělecký vedoucí současného souboru Václav Diviš.

Ochotnické divadlo žilo v Hartmanicích dál i v pohnutých padesátých letech pod vedením p.Zíbara (p.Vlažná emigrovala do Austrálie, P.Marouš byl uvězněn). V šedesátých létech pak divadlo v obci úplně zaniklo a následující doba normalizace udusila kulturní život nadobro.

„K obnovení ochotnického divadla přispěla oslava 950. výročí smrti sv.Vintíře. Tehdy mne napadlo napsat historickou hrfu o této málo známé osobnosti. Jeho zásluhou ožil hvozd, když Vintíř vybudoval zemskou stezku z Bavor do Čech. Hru jsem nazval podle Kosmovy kroniky "Český Achilles" a vypráví  příběh českého knížete Břetislava i jeho moudrého rádce poustevníka Vintíře, který zde žil aždo své smrti (1045). Hru jsme začali připravovat v říjnu 1995 a na jaře 20.dubna 1996 jsme měli premiéru,“ říká Diviš.

Hra byla náročná svým tématem i počtem rolí. Hrálo v ní dvacetpět herců a hereček.. Tím vlastně došlo k obnovení činnosti div.spolku "Tyl" v Hartmanicích.

Zde bychom chtěli připomenout velké nadšení dalších ochotníků.M.Richtera, M. Vierera,  K.Fleischmanna, manželů Mužíkových a dalších.

Další hry pak následovaly vždy po dvou letech: nejprve drama z anglických dějin R.Bolta "Člověk pro každé počasí", pak francouzská veselohra od Labiche "Slaměný klobouk", Drdovy "Hrátky s čertem", další veselohra "Dámský krejčí", pohádka pro děti "O líném Honzovi" a konečně poslední velmi zdařilá inscenace "Nájemníci pana Swana". Stroupežnického "Naše furianty" jsme museli s lítostí odložit pro nemoc části souboru,“ pokračuje principál a duše hartmanických ochotníků.

Ochotnický spolek „Tyl“ Hartmanice spolupracuje aktivně s divadelním spolkem v Rinchnachu, kde se účastrní letních her o sv. Vintíři "Guntherspiele". V tomto představení účinkují jako poselstvo knížete Břetislava (hraje se v němčině!).

„Náš soubor má přibližně 15 členů, někteří odešli, jiní zase přišli. Zkoušíme v místním kulturním domě a to většinou jednou v týdnu, před premiérou pak častěji. Kulisy vyrábí či "oprašuje" a upravuje člen souboru Pepa Lád. Část kostýmů jsme pořídili zakoupením v plzeňském divadle a část pořizujeme z vlastních zdrojů.

Po úspěšné premiéře, kdy viditelně ožije naše městečko a lidé s velkým zájmem sledují drama i jednotlivé aktéry, zajíždíme většinou do Sušice a okolí podle zájmu diváků (většinou až šest představení). V současné době připravujeme veselohru Antonína Procházky "Vraždy z něžnosti". Doufáme, že i přes určité obtíže se nám podaří hru nastudovat a uvést na scénu v Hartmanicích již na podzim tohoto roku,“ doplnil informace Václav Diviš.

 
Děkujeme za vaší návštěvu