OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

KLATOVSKO

MAKOV

Kulturní činnost občanů Makova byla započata ve druhém desetiletí dvacátého století. Zpočátku spočívala jen v ochotnické divadelní činnosti. Místní ochotníci byli členy ochotnické společnosti „Pošumavská jednota“, která uváděla svoji aktivitu v sokolovně v Předslavi. Zde byli zapojeni ochotníci z okolních obcí. Později ochotnickou činnost převzal Sokol Předslav, která následně v občanské besedě Předslav působila až do sedmdesátých let.

V dubnu roku 1933 vyrostl v Makově spolek, který dostal jméno J. K. Tyla.

Občan Emanuel Motlík si osobně vypůjčil ve spořitelně peníze na zakoupení nového jeviště a kulisového vybavení. Ručitelem mu byl Vojtěch Šilhavý. Nové jeviště nalákalo ke spolupráci mnoho místních ochotníků a již v dubnu 1934 uvedli první představení. Láska k divadlu a i nutnost finančních splátek je vedla ke značné aktivitě. Během jednoho roku byli schopni nacvičit a sehrát i několik představení.

Soubor spolku až do r. 1947 prováděl činnost jen v sále hostince u Kodídků.

Od počátku založení spolku vypomáhali při činnosti, jak herecky, tak i veřejně Jan Škarda a p. Svátková „nestoři divadelních ochotníků z Klatov“.

V případě potřeby vystupovali v komparzech i další obyvatelé obce. Například ve hře Psohlavci vystupovalo 70 občanů. Mimo ochotníků – herců, pomáhala řadad občanů na přípravě scény, na osvětlení atd.

Mimo makovských ochotníků se v některých hrách zúčastnili i ochotníci z okolí.

Činnost spolku J. K. Tyla byla v šedesátých letech začleněna pod „Osvětovou besedou Makov“, který pořádala i různé přednášky a taneční zábavy.

 

Ochotnická představení odehraná v sále hostince:

1934 – Chudý písničkář

1934 – Kondelík a Vejvara

1935 – Vojnarka

1935 – Za touhou po matce

1935 – Batoh

1936 – Bílá černoška

1936 – Jízdní hlídka

1935 – Zlý duch Lumpáci vagabundus

1937 – Bílá nemoc

1937 – Bouřliváci naší vesnice

1942 – Lucerna

1945 – Naši furianti – okresní soutěž

1938 – Matka

1938 – Radostná událost1941 – Pasekáři

1943 – V českém ráji

Pět párků pana Tancibůrka

Maryša

Václav Hrobčický z Hrobčic

1943 – Hanzelíkova kometa

1943 – Paličova dcera

1942 – Dvě u kolébky

Kouzelný prsten

1955 – Svatoň a Milena (dětské)

Host a ryba třetí den

1946 – Ruští lidé

1944 – Matka

1947 – Batoh

1946 – Goraly

1947 – Gazdina roba

1950 – Jaro v podzámčí

1950 – Její pastorkyňa (12 zájezdů)

1953 – Královna Dagmar

1954 – Zlý duch Lumpáci vagabudus

1955 – Její pastorkyňa – okresní soutěž

1956 – Panenské sliby

Ochotníci z okolních vesnic, kteří se zúčastnili v některých hrách:

Z Klatov – Škarda, Svátková, Starý, Prchal

Z Předslavi – L. Fryč

Z Měcholup – J. Mastný

Z Blovic – J. Polívka

Z Měčína Fr. Komanec s manželkou

Z Petrovic – Fořt, Hora

Z Petroviček – J. Knězová, J. Valeš + mládež obce jako kompars

 

Lesní přírodní divadlo „Na Lískách“ v Makově

V třicátých letech se za vsí na kopečku Na Lískách začal vysazovat les. Starý ochotník p. Kodídek st. Navrhl, aby střed kopečku se neosazoval pro možnost zřídit zde přírodní divadlo.

V době II. Světové války při omezování tanečních zábav se rozhodla místní mládež a vybudovali na kopci hřiště na odbíjenou. V roce 1943 zde uspořádali sportovní turnaj, pro který vybudovali v nižší úrovni další hřiště.

Tohoto sportu bylo po úpravách 15. 7. 1947 použito pro první divadelní představení „Malérečka“. Byly sehrány dvě představení odpoledne a večer. Na základě získaných zkušeností bylo rozhodnuto, aby případné další hry byly hrány ve večerních hodinách.

Na spodním hřišti bylo vybudováno hlediště s dřevěnými lavicemi na kůlech s 330 místy k sezení. Na nejvyšším místě kopce byl postaven světelný „Maják“ který i v dalším čase upozorňoval občany okolních vesnic o činnosti.

V roce 1954 bylo jeviště i hlediště přestavěno. Na betonových podstavcích bylo zřízeno 600 míst k sezení. Terén hlediště byl sespádován proti jevišti. V rozích hlediště byly byly postaveny dřevěné osvětlovací kabiny. Světelný maják o větší výšce byl osazen do středu hlediště.

 

 
Děkujeme za vaší návštěvu