OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

KLATOVSKO

MĚCHOLUPY

V roce 1919 se v M+cholupech sešli mladí zemědělští synkové Měcholup, Makova, Újezdce, Petroviček a Předslavi a rozhodli se, že založí divadelní spolek „Mládí“. Činnost se odehrávala v Makově a v Petrovičkách. V Měcholupech v té době nebyl sál. Nejvíce účinkujících bylo z Makova. Z Měcholup byla většina funkcionářů spolku, a tak výtěžek šel do Měcholup. Po vyhrocení finančních požadavků se spolek rozešel.

 

 
Děkujeme za vaší návštěvu