OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

KLATOVSKO

NEDANICE

V roce 1929 založen zde byl „Sbor dobrovolných hasičů“, který od svého počátku vyvíjel činnost také v oblasti kulturní, a to pořádáním pravidelných divadelních ochotnických představení. V prosinci roku 1931 byl na členské schůzi podán návrh na zřízení nového jeviště, které bylo již 20. 1. roku 1932 zhotoveno a zadána malba dekorací a opony malíři Netalovi z Klatov. 7. března 1932 bylo vše hotovo. Na oponě byl vymalován pohled na část zdejší návsi s kapličkou a dnes již zbořenou chalupou č. p. 11.

 Celkový náklad na zřízení tohoto jeviště činil 3 360 Kč. (Dosud dochována část divadelních dekorací, opona byla zničena.) V zápisníku ze schůzí sboru jsou v následujících letech zmíněny názvy divadelních her, které nedaničtí ochotníci sehráli: 1935 „Černý vlk“, 1937 „Moje teta, tvoje teta“, 1942 „Poslední soud“, 1944, „Prodaný dědeček“ a 1947 „Skřivánek“.

Zdroj: Zápisky SDH v Nedanicích 1929 – 1999.

 

 
Děkujeme za vaší návštěvu