OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

KLATOVSKO

PŘEDSLAV

V Předslavi se hrálo divadlo s velkými úspěchy hned v několika organizacích. Jednou z nich byl místní odbor Národní jednoty Pošumavské pro Předslav a okolý, který byl založen učitelem Karlem Váchalem, Janem Měsíčkem z Makova a Janem Beštou z Otína. Činnost spolku směřovala k hmotnému i mravnímu povznesení lidu venkovského po stránce hospodářské pak zvláště. Tato organizace pořádala celou řadu kulturních a vzdělávacích akcí. Měla vlastní knihovnu a na vlastním sešlém již jevišti – prvním v celém okolí, sehráno bylo mnoho divadelních představení v místě i po okolí.

Divadla se zde hrávala většinou na závěr schůzí Národní jednoty Pošumavské nebo včelařského spolku v sále hostince. Sehrány byly například hry, někdy kolem roku 1904 - Kaňkův sublimát, Sluha pánem, Omylové světem vládnou. V roce 1905  se hrálo v sále hostince U Kurzů představení Kříž u potoka, Václav Hrobčický z Hrobčic, v roce 1907 v hostinci p. Partynglové Pan Baron (H. J. Kolisko).

Další organizací byla Tělocvičná jednota Sokol, která byla v Předslavi založena 29. 12. 1918 v hostinci Václava Krátkýho. Zájem o cvičení byl tehdy veliký což zapříčinilo i výstavbu Sokolovny, která byla otevřena 28. 1. 1923.

I sokolové pro obohacení spolkové pokladny odehráli dost cenných divadelních představení. Některá, přičiněním různých hostů, dosáhla i slušné úrovně umělecké. Knihovna spolku čítala 42 divadelních kih.

Divadlo zde hrála i organizace Republikánské strany československého venkova a spolek Domovina. Pozadu nebyl ani Sbor dobrovolných hasičů, který byl v Předslavi založen 7. 8. 1892 Matiášem Bozděchem a Jindřichem Christenem – správcem řádu rytířů maltézských na velkostatku v Měcholupech. Kromě četných oslav národních jako 28. 10, na svátek Mistra Husa, Palackého, pořádali hasiči řadu kulturních, vzdělávacích a samaritánských i řadu divadelních představení. Kolem roku 1922 byla sehrána například představení Kráska ze Šumavy, Černožlutí dravci, U bílého koníčka a další.

V letech 1918 -.1948 působil v obci Divadelní soubor SK, který byl členem ÚMDOČ. V roce 1940 je zde evidován divadelní spolek Sboru dobrovolných hasičů a kolem roku 1960 divadelní soubor Občanské besedy, který sehrál například hry  Zlý jelen, se kterou se soubor účastnil i divadelního léta v Makově. V roce 1979 sehrál Sociialistický svaz mládeže hru Medvěd a víla (Krásnohorská), se kterou se mladí herci zůčastnili okresní divadelní přehlídky.

 

 
Děkujeme za vaší návštěvu