OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

KLATOVSKO

ŽICHOVICE

Divadlo mělo v Žichovicích velkou tradici. . Žichovičtí divadelníci jak je patrné z následujících snímků, braly divadlo opravdu velmi vážně. Obě fotografie jsou situované v místní hospodě, v pozadí velmi zdařilé divadelní kulisy.. Ve vojenské uniformě v horní řadě úplně nalevo stojí Ludvík Kolář (jakoby z oka vypadnul známému herci Vlastu Burianovy), hned vedle něj stojí pan řídící Kniha a úplně vpravo s buřinkou Miloš Mareš. V dolní řadě zleva sedí Josef Černý, uprostřed Josefa Kovaříková a na kraji úplně vpravo paní Hejná (ta údajně nehrála,ale působila jako nápověda). Malý kluk s košíkem v popředí by měl být Petr Černický, který dnes údajně stále učí na vysoké škole v Německu. Kompletní soubor žichovických divadelníků

Zbývající osoby na druhé fotografii se identifikovat nepodařilo, přesto je z ní zřejmé, že divadlo mělo kdysi v Žichovicích velmi silné kořeny a mezi mladými lidmi bylo velmi populární.

 
Děkujeme za vaší návštěvu